Organisationen KORLIV

KORLIV - folkekirkens kororganisation støtter og udvikler korenes musikalske virke, fremmer korledernes faglige kompetencer, formidler fællesskab mellem korene, udbreder kendskabet til korsang og bidrager til oprettelse af nye kor.

Drengekor

KORLIV - Folkekirkens Kororganisation er en landsdækkende kororganisation med rod i folkekirken. 

Organisationen har eksisteret siden 1968 – først som ’Folkekirkens drenge- og pigekor’. Siden 1970 blev navnet ændret til ’Folkekirkens Ungdomskor’. Og på repræsentantskabsmødet 2022 blev navnet ændret til ’KORLIV – Folkekirkens Kororganisation’ 

Organisationen består af otte kredse knyttet til et stift. Kredsene har ansvar for afholdelse af korstævner, koncerter, korledermøder og lignende aktiviteter inden for stiftet eller i samarbejde med andre kredse.

Øverste myndighed er repræsentantskabet, som hvert år vælger en hovedbestyrelse på 15 medlemmer, der leder organisationen. Ud af hovedbestyrelsen vælges et forretningsudvalg.

Den daglige drift af organisationen foretages af et sekretariat med hjemsted i Vartov i København.

KORLIV - Folkekirkens Kororganisation bygger på frivillige kræfter og er en medlemsorganisation for korledere, organister med korledelse, kirker, menighedsråd, skoler og korskoler, der ønsker at deltage i og støtte op om korsangstraditionen og korsangen for mennesker i alle aldre.

Formål:

Formålet med KORLIV - Folkekirkens Kororganisation er at styrke korsangen til almen dannelse og til glæde for det enkelte menneske, menigheden og samfundet. Midlet er at støtte og udvikle korenes musikalske virke, fremme korledernes faglige kompetencer, formidle fællesskab mellem korene samt udbrede kendskabet til korsang og bidrage til oprettelse af nye kor. KORLIV - Folkekirkens Kororganisation har et særligt fokus på kirkemusikken.