Udvalg, arbejdsgrupper og repræsentationer

I KORLIV - folkekirkens kororganisation er det medlemmerne, der tager initiativ til og er med til at realisere aktiviteterne ved at engagere sig i den lokale stiftskreds eller i hovedbestyrelsen. Det giver indflydelse for medlemmerne, og det sikrer forbindelsen til det konkrete korarbejde, som KORLIV har til formål at støtte op om og styrke.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsættes for et år ad gangen. Repræsentanterne i udvalg og arbejdsgrupper vælges både blandt hovedbestyrelsesmedlemmer og blandt medlemmer. Som medlem er det altså muligt at søge hovedbestyrelsen om optagelse i et udvalg eller en arbejdsgruppe, der har ens særlige interesse, og hvor man gerne vil bidrage med en aktiv indsats.

Repræsentanter til andre organisationer, hvor KORLIV har plads i et repræsentantskab, en bestyrelse eller en styregruppe vælges fra hovedbestyrelsen.

Se alle arbejdsgrupper, udvalg og repræsentationer for 2023-24 i højre spalte.

Ønsker du at deltage i et udvalg eller arbejdsgruppe er du velkommen til at kontakte sekretariatet

 

Yderligere oplysning og formidling af kontakt: sekretariat@korliv.dk