Kollekt og støtte

Vi modtager alle bidrag med taknemmelighed – både fra kirker og privatpersoner, der ønsker at støtte korarbejdet.

Støt KORLIVs korarbejde gennem indsamling. Al støtte går ubeskåret til medlemskorenes aktiviteter

KOLLEKT

Ved indsamling fra kollekt kan benyttes Mobilepay 300691

På grund af indsamlingsloven har vi ikke lov til at oplyse kontonummer her på siden.
Få oplysningerne ved henvendelse til sekretariatet på sekretariat@korliv.dk eller telefon 21793531.

Husk at skrive kollekt eller indsamling og også gerne kirkens eller giverens navn som tekst, så vi ved, hvem vi skal takke.

Indsamlinger fra Kollekt går ubeskåret til medlemskorenes aktiviteter gennem KORLIV-puljen.

Læs mere om KORLIV-puljen her.

folkekirkens vejledende indsamlingsliste

KORLIV er med på folkekirkens vejledende indsamlingsliste blandt de organisationer, der samles ind til i perioden fra Helligtrekonger søndag til Fastelavn, hvor der er fokus på børn og unge. Men det enkelte menighedsråd vælger selv, hvilke organisationer, der samles ind til hvornår – og hvordan. Ønsker menighedsrådet at samle ind ved en børnegudstjeneste, hvor spirekoret medvirker, eller i forbindelse med julekoncerten, er man derfor frit stillet til det.

www.indsamling.folkekirken.dk kan man få idéer til alternative indsamlingsmetoder og også finde information om KORLIV - folkekirkens kororganisation.

 

En uforglemmelig oplevelse

I 2022 gik turen til London - med støtte fra KORLIV-puljen. Her kan du læse Rejsekorets rejseberetning