Kirke/skole-projekt Sangskat

KORLIV har sammen med Horsens Provstis skole-kirke-samarbejde igangsat et nyt sangprojekt, ’Sangskat’, der skal give flere skolebørn kendskab til samler og sange.

 

Mette Bugge, der er konsulent  fra Horsens Provstis skole-kirke-samarbejde. I samarbejde med KORLIVs Hanne Korsgaard, korkonsulent SYD, har de taget teten til Sangskat:

”Det er jo oplagt at arbejde sammen med KORLIV – folkekirkens kororganisation. Så i efteråret 2022 satte Hanne og jeg gang i den kreative projektproces og udviklede undervisningsforløbet ’Sangskat’, på ideplan og i praksis. Det har været SÅ godt og konstruktivt.”

Salmer - det rene guld

Projekt ’Sangskat’ er et undervisningsforløb, der tilbydes alle skoler i Horsens Provsti/kommune, som del af kristendomsundervisningen, og som også taler ind i målene for musikundervisningen. ’Sangskat’ retter sig mod 4. årgang på skolerne og er et projekt, der involverer både lærere og provstiets organister/korledere.
Mette Bugge, der er konsulent i Horsens Provsti fortæller:

”I projektet kommer klasserne enkeltvis på besøg i deres lokale kirke, hvor de skal på en sjov skattejagt i kirken – og skattejagten munder ud i, at Sangskatten bliver åbnet ved orglet, sammen med den lokale kirkemusiker. Sangskatten indeholder selvfølgelig det rene ’guld’: En salmebog, en koralbog og et smukt illustreret hæfte med syv af vores skønne kernesalmer. Hæfterne, et til hver elev, tager eleverne med hjem til klasserne for at lære de syv salmer.”

I projektet får eleverne oplevelsen af at synge sammen i klassen. Og desuden at være aktivt sangdeltagende i det store fælleskor, der er del af den afsluttende, eventyrlige fællesfortælling i den store Klosterkirke i Horsens. Skoleeleverne får undervejs mulighed for at møde deres lokale kirke, folkekirkens skoletjenestes konsulent og kirkens korleder/organist.

Kirke- skolesamarbejde

Projekt Sangskat indgår i Horsens Provstis skole-kirke-samarbejdes katalog 23-24 over sæsonens projekter, der tilbydes provstiets/kommunens skoler.

”Det er vigtigt, at lærerne ikke får ekstra arbejde i forbindelse med vores projekter og tilbud,” fortæller Mette Bugge og fortsætter: ”Derfor udarbejder vi en overskuelig lærervejledning til forløbet, så det er lige til at gå til, og det plejer lærerne at være utrolig glade for. Lærerne og klasserne hjælpes også på vej i skolen af små videooptagelser af lokale børnekor, der synger de aktuelle salmer, sådan at alle lærere kan bruge materialet.”

Lærerne og de lokale korledere tilbydes også at deltage i en kort introduktion i, hvordan man kan indstudere og arbejde med sangene på en sjov måde.

”Vi er selvfølgelig spændte på, hvordan ’Sangskat’ løber af stablen. Som ethvert andet nyt projekt, så er ’Sangskat’ et pilotprojekt, som vi evaluerer og eventuelt tilretter, så vi kan tilbyde det igen. Jeg glæder mig rigtig meget til dette efterår, hvor seks klasser er tilmeldt,” siger Mette Bugge.

Fællesmængde

Projekt Sangskat har to overordnede formål:

At styrke kendskabet til og øge børns bevidsthed om vores fælles sang- og salmeskat, sangtradition og folkekirke – den almene dannelse og bevidstheden om/kendskabet til sang og korsang.
At etablere samarbejdsrelation mellem KORLIV og Folkekirkens Skoletjeneste, sådan at vi kan styrke både samarbejde, synlighed og organisationernes egne og fælles formål.
Folkekirkens Skoletjenester og KORLIV har en god del fællesinteresser, selvfølgelig særligt, når FS-undervisningsforløb omfatter musik, sang, kor og salmer. KORLIV har medlemskor fra en lang række kirker i hele landet, hvor kompetente korlederes opgave er at lede og udvikle korsang og fællessang i kirkeregi. Der er således en ’fællesmængde’ af mål og erfaring, som er umiddelbart sammenfaldende, og som kan samordnes og understøttes i fælles projekter, hvor KORLIVs korledere potentielt kan indgå i Folkekirkens Skoletjenestes sang- og salmeprojekter - til glæde for begge aktører – og ikke mindst for målgruppen: børn og unge. Samarbejdsfeltet kan udgøre en mulighed for KORLIVs korledere i arbejdet med at nå ud til folkeskolens elever. Og kan dermed styrke korenes synlighed lokalt.

Download Sangskat Salmehæftet her

 

Fakta:

Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste?

Folkekirkens Skoletjenester er et netværk af lokale tjenester i hele landet, dækkende et provsti, flere provstier eller et stift. Med udgangspunkt i målene for kristendomsfaget i skolen, udvikler og tilbyder skoletjenesternes ansatte konsulenter undervisningsforløb til alle klassetrin i skolen, med udgangspunkt i målene for kristendomsfaget, men hvor fagene dansk, historie og musik ofte indgår.  Konsulenterne er ofte teologer og lærere. FS taler ind i den ’åbne skole’ og bidrager til at gøre eleverne ”fortrolige med dansk kultur”, som er et af formålene for folkeskolen.

Horsens Provstis skole-kirke-samarbejde er del af Landsnetværket af FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER. 

KORLIV og Sangskat

KORLIV har sammen med Horsens Provsti iværksat Sangskat som et pilotprojekt, der forhåbentlig kan bruges rundt i hele landet.


Sangskat-hæfte kan downloades her

KORLIVs Hanne Korsgaard kan kontaktes, hvis du ønsker yderligere information om Sangskat-projektet på korsyd@korliv.dk