Stiftskredse i KORLIV

KORLIV – folkekirkens kororganisation er opdelt i otte kredse nogenlunde svarende til landets stifter.

De otte kredse har ansvar for afholdelse af korstævner, koncerter, korledermøder og lignende aktiviteter inden for stiftet eller i samarbejde med andre kredse. 

Kredsene modtager et årligt tilskud fra medlemskontingenterne til kredsens lokale aktiviteter og samarbejdsprojekter. 

Kredsene står også for kontakt til kredsens medlemmerne gennem mails, nyhedsbreve og sociale medier. 
Derudover står aktiviteter og korstævner i kredsene også her på hjemmesiden under kalender.

KREDSBESTYRELSEN

Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 3-5 medlemmer. Antallet besluttes på kredsens generalforsamling i forbindelse med valg af kredsbestyrelse. 
Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Kredsbestyrelsen har ansvaret for kredsens kassebeholdning, økonomi, kommunikation og aktiviteter.

VIDEOMANUALER TIL HJEMMESIDEN FOR KORLIVs STIFTSKREDSE

Rediger stiftskredsens forside på KORLIVs hjemmeside

Opret et arrangement på Stiftskredsens side

Upload billeder og dokumenter Stiftskredsens side