Års- og repræsentantskabsmøde 2024

Kom og vær med til at styrke korlivet og KORLIV til års- og repræsentantskabsmøde i Odense d. 8. marts 2024. Tilmelding senest mandag d. 26. februar 2024 her!
Årsmøde2023

TILMELDINGSFRIST D. 26. FEBRUAR 2024 VIA DETTE LINK

 

Kære KORLIV-medlem 

På vegne af KORLIV – folkekirkens kororganisations hovedbestyrelse indkaldes hermed til

KORLIVs ÅRS- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2024

 

fredag den 8. marts 2024

Historiens Hus + Skt. Knuds Salen, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

(Der er parkeringshus på Klosterbakken og under Magasin)

Hovedbestyrelsen glæder sig til at se så mange som muligt til en dag med gode foredrag, debatter, valg, hyggeligt samvær og selvfølgelig korsang. Der er ikke mulighed for overnatning i år.

Program

På programmet er først et oplæg ved Alice Granum, docent ved Syddansk Musikkonservatorium og mangeårig underviser i korledelse i hele landet. Hun vil tage os på en rejse, der tager temperaturen på korlederuddannelsen før og nu. Der inviteres til et konkret møde med en ildsjæl, der kan fortælle, hvad der virker med konkrete tips til os korledere. Undervejs synger vi sammen under Alices ledelse. Det er en enestående chance for at blive klogere på, hvad der rører sig i det danske kormiljø, og hvordan vi kan præge det i den rigtige retning.

Søren Storm deltager fra noder.dk med en nodestand, hvor du som korleder i pauserne kan få lov til at se og udvælge nye noder. 

Aftenen fortsætter med et brag af en koncert med det prisvindende Aarhus U, som består af 40 dygtige sangere i alderen 15 – 26 år under ledelse af Jonas Rasmussen.

Jonas Rasmussen har i mange år været ansat som Korkonsulent i KorNord-området. Jonas har valgt at stoppe i KORLIV for at koncentrere sig om sit musikalske virke. Vi siger tak til Jonas for hans indsats ved Årsmødet. Derefter er der middag i Skt. Knuds Salen for alle deltagere.

Se programmet nedenfor. 

Valg til hovedbestyrelsen

Eftermiddagen byder på det årlige og vigtige repræsentantskabsmøde. I de senere år er det lykkedes med at foretage vigtige og nødvendige forandringer i KORLIV – folkekirkens kororganisation.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle og under evt. har alle taleret. Du kan være med til at gøre din indflydelse gældende – særligt hvis du melder dig som repræsentant som stemmeberettiget for din kreds. Så husk at bakke op om kredsgeneralforsamlingen også.

På repræsentantskabsmødet skal der vælges nye medlemmer til hovedbestyrelsen, bl.a. 1 repræsentant fra VILROK. Derudover skal der vælges 2-3 suppleanter, samt en repræsentant udpeget af hovedbestyrelsen (se note i vedhæftede bilag 4_Hovedbestyrelse status 2023). Alle kredse skal opstille mindst én kandidat. Er man som medlem af KORLIV interesseret i at stille op til hovedbestyrelsen, skal man kontakte sin stiftskreds. Kandidater kan opstilles helt frem til valghandlingen på selve repræsentantskabsmødet.

Hvis der er behov for at vide mere om arbejdet i hovedbestyrelsen, er man meget velkommen til at kontakte et af de nuværende hovedbestyrelsesmedlemmer her.

Forslag til repræsentantskabsmødets dagsorden skal være hovedbestyrelsen i hænde senest tre uger før repræsentantskabsmødet dvs. fredag d. 16. februar 2024.

På glædeligt gensyn

KORLIVs Hovedbestyrelse

 

Program:


10.00 Morgenkaffe og ankomst (Historiens Hus, foredragssal)
10.20 Velkomst og sang (Historiens Hus, foredragssal)
10.30 Oplæg v. Alice Granum om korlederuddannelsen før og nu (Historiens Hus, foredragssal)
12.00 Frokost (Sankt Knuds salen, foredragssal)
13.00 Generalforsamling (Historiens Hus, foredragssal)
14.45 Kaffe (Sankt Knuds salen, foredragssal)
15.15 Generalforsamling fortsat m. valgproces + korsange (Sankt Knuds salen, foredragssal)
16.30 Pause – drinks, nodeudstilling - mens HB konstituerer sig (Sankt Knuds salen, foredragssal)
17.30 Fælles korsang (Sankt Knuds salen, foredragssal)
18.00 Aftenmiddag
19.30 Koncert v. Aarhus U (Odense Domkirke)
20.30 Tak for i dag


Nodeudstilling ved Aarhus Musik i løbet af dagen

fredag 08. mar. 2024
Kl. 10.00

fredag 08. mar. 2024
Kl. 20.30

Lokation
Sankt Knuds Salen, Historiens Hus og Odense Domkirke Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Tilmelding
Tilmeld og betal her via medlemssiden senest 26. februar

Pris for medlemmer
Pris for deltagelse er 500 kr. pr. pers. VILROK 250 kr.

yderligere information
Tilmelding: Senest mandag den 26. februar 2024.
Hvis du har problemer med tilmelding via medlemssiden (se link ovenfor), skal du skrive til kontor@korliv.dk

Kredsrepræsentanternes transport betales efter aftale med den stiftskreds, der opstiller repræsentanten.
Øvrige deltagere betaler selv deltagelse og transport.