Kor & Køn

Kor & Køn er KORLIVs projekt, der skal styrke og fremme kønsbalancen i korene rundt i landet.

KORLIV Sommerskole 2019 - foto Per Rasmussen
Arkivfoto Per Rasmussen

Der er uligevægt mellem kønnene i det danske korliv. KORLIVs medlemsundersøgelsen fra 2020 viste, at piger/kvinder er langt i overtal blandt sangerne i vores medlemskor. Ni ud af ti korsangere er piger/kvinder, mens blot én ud af ti er drenge/mænd.

Tendensen synes at være generel. Således viser en landsdækkende kortlægning af dansk korliv i 2020/2021 fra Augustinus Fonden og Sangens Hus en 75:25 ratio i forholdet mellem kønnene – i pigernes/kvindernes favør.

Derfor vedtog KORLIV på sit repræsentantskabsmøde i marts 2021 at sætte fokus på kønsbalancen i kirkekorene i arbejdsplanen for 2022-24.

FORMÅL OG INDHOLD

Det er projektets overordnede mål at skabe en varig kulturændring i forhold til forestillingen om kor og køn i retning af en større forståelse for og accept af, at korsang er for alle uanset køn. Dette gælder både indenfor folkekirkens kor og i det øvrige korliv såvel som i samfundets dannelsesbærende institutioner (folkeskolen, kommunale musikskoler, konservatorier, kirkemusikskoler etc.) Det vil vi bl.a. gøre gennem:

1) Videnindsamling
At indsamle og formidle viden om kønsbalancen i dansk korliv - såvel specifikt blandt KORLIVs medlemskor som i korlivet generelt - samt via afdækning og videndeling af den internationale forskning på området.

2) Erfaringsudveksling
At etablere netværk for deling af erfaringer med at motivere, interessere og arbejde musikpædagogisk med drenge/mænd i en korsammenhæng.

3) Holdningspåvirkning

I samarbejde med andre interessenter at gennemføre en handlings- og kommunikationsindsats, der skal formidle budskabet om, at korsang også er for drenge - og herigennem få flere drenge til at vælge at synge i kor.

KONTAKT
Projektleder Kristine Vad

Seminaret Når Drenge Synger