Kontingent og medlemsvilkår

Et kor/kirkemedlemskab tegnes – for kirkekorenes vedkommende – af korets hjemkirke og medlemskabet omfatter alle kirkens kor. Kontingentet fastsættes i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer i sognet og opkræves én gang årligt.

Kontingent for kirkekor

I 2023 betales kontingent efter følgende satser:

Sats 1: Folkekirkemedlemmer op til 3000: 1.966 kr.
Sats 2: Folkekirkemedlemmer fra 3001 til 4000: 2.528 kr.
Sats 3: Folkekirkemedlemmer fra 4001 til 5000: 3.012 kr.
Sats 4: Folkekirkemedlemmer fra 5001 til 6000: 3.254 kr.
Sats 5: Folkekirkemedlemmer fra 6001 til 8000: 3.496 kr.
Sats 6: Folkekirkemedlemmer over 8000: 3.737 kr.

Kontingent for kor udenfor folkekirken
Et kor behøver ikke være tilknyttet en kirke for at være medlem af KORLIV. Kor udenfor folkekirken betaler kontingentsats 1, som er 1.966 kr. om året.

Personligt medlemskab
Et personligt medlemskab er for de korledere, der ikke selv har kor, men som er interesseret i korarbejde, samt for sangere, hvor koret ikke er medlem. Et personligt medlemskab (sats 7) koster 200 kr. om året.

Opsigelse af medlemskab
Medlemskabet kan opsiges med mindst tre måneders varsel forud for et nyt kalenderår, dvs. senest 30. september mhp. udmeldelse det følgende år. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.

OPRET ET MEDLEMSKAB her