Kontingent og medlemsvilkår

Kirkekor, skolekor, korskoler, korledere, korsangere  - alle i korlivet er velkomne som medlemmer i KORLIV. Læs her om medlemskaber og vilkår.

Kontingent for kirkekor

Et kor/kirkemedlemskab tegnes af korets hjemkirke. Medlemskabet omfatter alle kirkens kor. Kontingentet fastsættes i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer i sognet og opkræves én gang årligt.

I 2024 betales kontingent efter følgende satser:

Sats 1: Folkekirkemedlemmer op til 3000: 2065 kr.
Sats 2: Folkekirkemedlemmer fra 3001 til 4000: 2.655 kr.
Sats 3: Folkekirkemedlemmer fra 4001 til 5000: 3.160 kr.
Sats 4: Folkekirkemedlemmer fra 5001 til 6000: 3.415 kr.
Sats 5: Folkekirkemedlemmer fra 6001 til 8000: 3.670 kr.
Sats 6: Folkekirkemedlemmer over 8000: 3.925 kr.

Personligt medlemskab
Sats 7: Et personligt medlemskab er for de korledere, der ikke selv har kor, men som er interesseret i korarbejde, samt for sangere, hvor koret ikke er medlem koster 350 kr. om året.

Studerende og unge under 30
Sats 8: Et personligt medlemskab for studerende og unge under 30 koster 200 kr. om året.

Kontingent for kor udenfor folkekirken
Sats 9: Kor der ikke er tilknyttet folkekirken betaler kontingentsats 9, som er 2.065 kr. om året. Det kan være korskole, et skolekor, seniorkor, gospelkor og alle andre typer af kor. Alle kor er velkomne som medlemmer.

Opsigelse af medlemskab
Medlemskabet kan opsiges med mindst tre måneders varsel forud for et nyt kalenderår, dvs. senest 30. september mhp. udmeldelse det følgende år. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.

OPRET ET MEDLEMSKAB her