Året rundt i koret

Årshjul

Inspiration til mærkedage
Artikler
Koncerten som helhedsoplevelse
Video
Planlægning af dit korarbejde
Artikel
Øvefiler: MuseScore
Video

Rekruttering og fastholdelse

To ideer til det nystartede kor
Video
Korsang - Samarbejde mellem kirke og skole
Artikel
Vækst i koret
Artikel
Rekruttering: Gør koret attraktivt!
Video

Anbefalinger

Anbefaling: Bladsangsmateriale
Video
Anbefaling: Musik for mange ører
Video
Anbefaling: Aarhus Musik
Video
Anbefaling: Dansk Sang
Video