At være menneske

Tekst: Lene Bekhøi 2021

Melodi: Stefan Teilmann Laub Nielsen 2021

Korsatser: Malene Rigtrup: SATB og Stefan Teilmann Laub Nielsen: SSA