Netværk for drengekor

KORLIVs Netværk for drengekor er et nystartet initiativ, som skal understøtte videndeling og erfaringsudveksling mellem de danske drengekor.

Københavns Drengekor

Netværket blev startet i maj 2022 med det formål at understøtte videndeling og erfaringsudveksling mellem de danske drengekor, fx på områder som rekruttering, fastholdelse, pædagogiske metoder og repertoirevalg. Mål og arbejdsopgaver drøftes og meddefineres af deltagerne i netværket. Der lægges vægt på involvering og medejerskab som afgørende for netværkets succes.

DELTAGERE
Deltagerne i netværket er danske drengekor repræsenteret ved deres korledere/dirigenter eller andre centrale personer omkring koret. Der er i december 2023 20 drengekor repræsenteret. Netværket er åbent for såvel medlemmer af KORLIV som ikke-medlemmer.

Deltagerne mødes tre-fire gange årligt - første gang i i juni 2022. Møderne holdes on-line, men ét af møderne (årsmødet) er fysisk. Det første årsmøde fandt sted 13. januar 2023. Mellem møderne holdes kontakten ved lige gennem en lukket Facebook-gruppe.

FACILITERING
Netværket faciliteres af KORLIV’s sekretariat, som udsender deltagerlister, planlægger og indkalder til møder samt tager referat af møderne og følger op på konkrete indsatser.

Det indholdsmæssige arbejde (idéudvikling, inddragelse af eksterne bidragydere samt projekter og deres realisering) udføres af netværkets medlemmer. Relevant materiale og informationer deles af netværkets medlemmer via en lukket gruppe på Facebook, som administreres af KORLIV.

HISTORIEN
KORLIV’s hovedbestyrelse vedtog på sit møde den 7. februar 2022 – som led i temaet om Kor og køn – at facilitere et netværk for drengekor. Baggrunden var, dels at langt færre drenge end piger vælger at synge i kor, dels at et sådant netværk var blevet efterspurgt på et dialogmøde med interessenter den 2. december 2021.

KONTAKT
Vil du vide mere om Netværk for drengekor, eller er du interesseret i være med i netværket, så kontakt projektleder Katrine Vad på projekt@korliv.dk eller telefon 21 20 39 17. (Orlov frem til d. 16. januar 2024)

Læs om seminaret Når Drenge Synger

Møder i Drengekornetværker