Organisationsstruktur

En organisation båret af frivillige kræfter i otte stiftskredse, en bestyrelse, arbejdsgrupper og udvalg bakket op af et sekretariat og tre korkonsulenter.

Årsmøde 2023
Årsmøde 2023

KORLIV er en demokratisk baseret og hierarkisk opbygget medlemsorganisation. Medlemmerne er enten kirke/kor-medlemmer eller personlige medlemmer og tilknyttet én af otte lokale stiftskredse, der med få undtagelser svarer til landets stifter.

Stiftskredsene er formelt selvstændige foreninger med egne vedtægter og egen bestyrelse. Repræsentantskabet, der består af repræsentanter for stiftskredsene samt hovedbestyrelsen (HB), er den højeste myndighed.

Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer, hvoraf ni vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, mens én udpeges af kirkemusikskoler og tre udgøres af repræsentanter fra kirke og musiklivet og indstilles af hovedbestyrelsen. Denne nedsætter et forretningsudvalg, som varetager arbejdet mellem HB-møderne.

En stor del af arbejdet udføres af frivillige i udvalg og arbejdsgrupper under HB samt i stiftskredsenes bestyrelser. Desuden er der ansat tre deltidsansatte korkonsulenter, som bl.a. har til opgave at rådgive medlemmerne samt arrangere korlederkurser. Aktiviteterne understøttes af et sekretariat i København med tre ansatte, en sekretariatsleder, en projektleder og en sekretariatsmedarbejder.

Download organisationsdiagram