Kor med børn og voksne - Kolding

Få inspiration til at synge med børn og deres voksne, så sangglæden blomstrer.
IMG 1308

Sangglæden er en afgørende faktor i korarbejdet – specielt med de yngste sangere. Det stiller krav til korlederens metodik og valg af repertoire, og det kræver et stærkt engagementet fra barnets nære voksne.

Derfor sætter dette kursus fokus på, hvordan man kan lave musik og sang med de yngste sangere på 4-6
år sammen med deres voksne – så de får en god vej videre ind i korverdenen.

Kirsten Juul Seidenfaden og Laila Høgild Nielsen folder deres magiske og legende korverden ud i øjenhøjde med de alleryngste sangere og deres voksne.

Kirsten Juul Seidenfaden underviser på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og er leder af et familiekor på Nørrebro Teater.

Laila Høgild Nielsen er korleder organist og underviser i børnekorledelse på Kirkemusikskolen i Vestervig og er en erfaren organist og korleder i for både børn og voksne.

Tilmeldingsfrist: 18. april 2025

fredag 02. maj 2025
Kl. 10.00

fredag 02. maj 2025
Kl. 16.00

Lokation
Kristkirken, Haderslevvej 38A, 6000 Kolding

Tilmelding
TILMELDING - frist 18. april 2025

Pris for medlemmer
900 kr. for medlemmer inkl. frokost

PRIS FOR ØVRIGE
1.500 kr. for øvrige - inkl. frokost

yderligere information
TILMELDING OG BETALING: via link ovenfor
FRIST: 18. april 2025
KONTAKT: kursus@korliv.dk
Tlf: 61 36 68 80