KORLIV-puljen

Søg KORLIV-puljen til rejser, stævner, arrangementer eller spændende projekter

Det Danske Pigekor

De midler, som KORLIV - folkekirkens kororganisation får ind via kirkeindsamlinger/kollekt, går først og fremmest til en pulje, der kan søges af kor og sangere med behov for økonomisk støtte. For eksempel til en korrejse, deltagelse i et stævne eller til et særligt projekt, der kan udvikle korarbejdet.

KORLIV-puljen er forbeholdt medlemmer af KORLIV.

Der kan ydes støtte til aktiviteter indenfor følgende områder:

  • Aktiviteter, der falder uden for korenes sædvanlige rammer
  • Korstævner og kurser i og uden for Danmark
  • Udenlandske korrejser
  • Korbesøg og -udveksling i og uden for Danmark
  • Særlige initiativer som f.eks. CD-udgivelse, udgivelse af jubilæumsskrift etc.
  • Korledere og korsangere i bestræbelse på inspiration og videreudvikling til gavn for korarbejdet

Ansøgningsfrister

KORLIV-puljen har ansøgningsfrist to gange om året med ordinære frister henholdsvis

15. april og 15. oktober.

Sådan søger du:

Søger du om tilskud til en aktivitet indenfor puljens kriterier, skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af formål, indhold og deltagere samt et budget for projektet. Ansøgningen sendes til sekretariat@korliv.dk

Søger du om tilskud til en korrejse, skal du udover ansøgningen samtidig indsende et skema om antal korsangere, budgetoplysninger mv. via dette link:

Oplysninger vedr. korrejse-ansøgning

Hvis du har spørgsmål, eller vil søge i løbet af året, kontakt da sekretariat@korliv.dk.