Leg med treklange og samklang

Kortools bidragsydere 2023: Musik for mange ører

Treklange på solfa

Du kan lave treklange fra alle tonerne i skalaen, men for at gøre det lettere at forstå, giver det god mening at synge durtreklangen fra do (do-mi-so) og moltreklangen fra la, (la,-do-mi). Den formindskede treklang kan synges fra ti, (ti,-re-fa) og den forstørrede treklang kan synges fra do med hævet kvint (do-mi-si). Eleverne kan både synge treklangene som brudte treklange og som samklang i tre grupper, hvor den ene gruppe synger grundtonen, den anden synger tertsen og den sidste synger kvinten. Det er en god idé at bevidstgøre eleverne om, at treklange er bygget op af tertser som i et nodesystem ligner små snemænd (tertsstablet fra grundtonen). Derudover kan treklangene synges i deres omvendinger startende fra tertsen, mi-so-do (1. omvending) eller fra kvinten, so-do-mi (2. omvending). Husk også at benævne de tre toner - grundtone, terts og kvint eller 1., 3. og 5. trin, så eleverne forstår tonernes indbyrdes forhold. 

Solfatreklange

I skal på skift dreje en blyant i midten af spillepladen fra Legekassen. Pladen er inddelt i fire felter - et felt til hver treklang. I feltet kan du se, hvordan treklangen synges på solfa. Den treklang, som blyanten peger på, skal synges af den, der har drejet blyanten. Hvis treklangen synges korrekt, får spilleren et point, og turen går videre med uret. Den, der først har fem point, vinder. Alle skal have lige mange forsøg, så det kan ende uafgjort til sidst. I skal selv vurdere, om treklangen er sunget korrekt. 

Tryk på billedet for at downloade hele pdf'en i fuld størrelse