Leg med rytmer

Kortools bidragsydere 2023: Musik for mange ører

Uendelighedsrytmer

Denne øvelse kræver elevernes fulde opmærksomhed. Den træner elevernes evne til at genkende rytmer samt deres rytmiske hukommelse. Med hænderne oppe ved venstre side af dit ansigt klapper du den første takt. Eleverne skal nu imitere det, du har klappet, imens du klapper den næste takt med hænderne ved højre side af dit ansigt. Eleverne imiterer nu den takt, imens du fortsætter med en ny rytme ved venstre side af dit ansigt. Sådan fortsætter øvelsen, så længe du ønsker det. Ved at flytte hænderne fra side til side giver du eleverne et visuelt billede af taktskiftene, som kan hjælpe dem til at holde flowet i øvelsen.

Rytmebanko

Vælg hver især hvilken spilleplade, I vil bruge. Hav ni små brikker klar til at markere felterne på din plade. Opråberen vender et rytmekort og klapper rytmen. De øvrige deltagere klapper rytmen efter. Opråberen klapper rytmen igen, og de øvrige deltagere siger rytmen på rytmesprog. Derefter tjekkes pladen. Hvis du har rytmen, lægger du en brik på pladen. Sådan fortsætter I, indtil der er en eller flere, der har banko. Først spilles der om en række - op, ned eller diagonalt. Derefter spilles der om to rækker og til sidst om hele pladen.

Klik på billederne for at downloade dem i fuld størrelse