Planlægning af dit korarbejde

BEVIDSTHED PÅ DIT KORARBEJDE

Denne artikel henvender sig både til dig, der er ny i faget og til dig, der har været her længe og gerne vil reflektere over og/eller forny dit korarbejde. Intet slår de mange års erfaring mange korledere har med sig i rygsækken, men hvis ikke vi er opmærksomme på og bevidste om, hvad og hvorfor vi gør som vi gør, kan vi nemt falde i ”rutine-hullet”: gøre som vi plejer. Der er ikke noget i vejen med ”plejer” – medmindre vi ikke ved, hvorfor vi gør det vi plejer - og at det måske intet formål har. 

”Plejer” har sin berettigelse, så længe ”plejer” er den bedste løsning

Hvad er formålet med korlivet i netop din kirke? Hvad tænker du er vigtigt for dit/dine kor? Hvad vil du og koret gerne opnå? Passer dit ambitionsniveau med korets formåen? 

Vil I det samme? 

For at vores korarbejde skal lykkes godt, er det vigtigt at stoppe op og spørge os selv, om vi agerer overens med kirkens/arbejdspladsens, vores eget og korlivets formål, mål og ønsker. Er der noget her, der kunne strammes op – måske har I endnu ikke fokus på formålet? Indenfor hvilke økonomiske og fysiske rammer kan jeg agere? Hvem arbejder jeg og koret sammen med? Og hvordan får jeg styrket koret med flere og nye sangere?

Det kan virke uoverskueligt i en travl arbejdsuge at skulle forholde sig til overordnede spørgsmål. Men – hvis du virkelig VIL dit korliv, gerne vil forbedre og lave en god plan for dit korarbejde, er nedenstående plan af dit arbejde en mulighed. Sæt god tid af i din kalender, tid til at gøre dig disse overvejelser 

– skemalæg din planlægning.

Skab dig et overblik, så du gør dig bevidste valg – og dermed bevidste fravalg. 

Men INDEN du går i gang med at udarbejde Årshjulet for dit korarbejde, vil det være en god ide at gå i dybden med punkterne i næste afsnit.

 

KOM GODT I GANG / KOM GODT VIDERE

1. Formål og mål for korlivet i min kirke

• Sæt dig sammen med en kollega og/ 

eller en fra dit menighedsråd. VIGTIGT 

at du samarbejder her med personer, der synes dit korarbejde er vigtigt – aller bedst: uundværligt! Formuler formål og mål for korlivet i jeres kirke.

 

2. Formål og mål for det enkelte kor

Spirekoret

Børnekoret

Juniorkoret

Teenkoret

Pigekoret

Ungdomskoret (SATB)

Folkekoret

Højmessekoret/Kantoriet

Andet…

 

3. Organisation 

• Ydre 

       • Koret er en del af kirkens øvrige liv, provstiet og stiftet 

       • Hvem? 

• Indre 

       • Sangeren er en del af koret 

       • Sangeren har et sangligt ansvar/medansvar for korets sociale, praktiske og musikalske liv 

              • alt efter sangerens alder! Jo ældre = mere ansvar

              • Jo yngre: Forældrene bør engageres = ansvar

 

4. Samarbejdspartnere 

• F.eks. 

       • Skolen/SFO 

       • Foreningsliv (”Korliv” – andre?) 

       • kolleger i kirken 

       • nabo-kolleger 

       • Nogen, der hjælper til med noget af det praktiske (f.eks. forplejning) 

       • Forældre 

       • Andre?...

 

5. Forældresamarbejde 

• Invitér til fyraftensarr. – mundtlig orientering (koret synger et par sange) 

  – ca. ½ time 

• Tal med forældrene før/efter korprøven, ifm. gudstjenester og koncerter. 

• Forældre holdes kontinuerligt og ofte orienteret via mails og skriftligt 

materiale ang.: 

       • Kalender 

       • Omtale af stævner mv. 

       • Velkomstbreve og flyers 

       • Forældre opfordres til at byde ind ift. praktiske opgaver

              • Kagebagning 

              • Hjælp ift. div. arrangementer (koncerter, Lucia, musicals…)

              • Kørsel 

              • Andet?

6. Rammer – fysiske (om muligt!) 

• Hvor skal vi øve? Og hvad skal vi overveje 

        • Lokale med plads til bevægelse/dans 

        • Stoleopsætning – hvordan?

               • Gode stole, der sikrer en god holdning – gerne vandrette eller med en lille hældning forover 

        • Akustik – hverken kirke- eller ”klædeskabsakustik” 

        • Lys og belysning 

        • Mulighed for udluftning 

        • Nem adgang til garderobe, toilet og køkken 

        • Adgang til kopimaskine – gerne i samme bygning som korlokalet… 

        • Lokalet anvendes ikke til andre formål end kor…

 

7. Økonomi – budget 

• Forplejning 

        • Evt. madder før kor starter og hygge til pausen eller bagefter 

• Undervisningsmaterialer 

        • Noder, mapper og blyanter 

        • Opbevaringsmuligheder til noder og materialer 

        • Tavle – f.eks. Whiteboard med nodelinjer på den ene side og ”blank” på den anden. 

        • Opslagstavle – til information og beskeder 

        • Pynt i korlokalet 

        • Lydanlæg – til afspilning af musik 

        • Rytmekort 

        • Nodestativ til dig – til sangerne? 

        • Klaver - velstemt 

        • Plakater og plancher med musikalske temaer 

        • ”hr. Bold” 

        • Korlivs KORNYT og andet info - andre medlemsskaber? 

        • Stævner (deltagergebyr og transport) 

        • Kurser for dig 

        • Kortøj 

        • Koret er ulønnet/lønnet – hvordan?

 

8. Rekruttering via 

• Skole(r) i sognet – besøg på skolen 

        • Medbring flyers og plakater 

        • Måske kan du få adgang til ”Aula”/skoleintra 

• Via musikundervisningen på skolen 

• Invitér skolen til 

        • morgensang 

        • temadage (i samarbejde med dine kolleger) 

        • Besøg v/ orglet 

        • Besøg i kirken ved Højtiderne – få en fortælling og syng en salme. 

• Konfirmander 

• Mini-/juniorkonfirmander 

• Kirkeblad 

• Annoncering i lokalavisen

Det er en stor mundfuld at gennemgå ovenstående, men tag en bid ad gangen – det er svært at stoppe, når først du er kommet i gang. Mange af punkterne gælder for alle kor, men der er dog forskelle… F.eks. fylder forældresamarbejdet ikke det samme i Ungdomskoret som i Spirekoret…


Når du har nogenlunde styr på ovenstående, har du 

en fantastisk vidensbank at arbejde videre på

Måske skulle du bede om at komme på besøg til et menighedsrådsmøde og gennemgå det du/I er kommet frem til – det er så vigtigt at gøre opmærksom på alt det du arbejder med i kirken. Og vigtigt, at du har menighedsrådets ”velsignelse” til det videre arbejde.

Hvis vi sammenligner dit korarbejde med et træ, har du nu gjort dit ”rod-arbejde”, og du har et godt og solidt fundament at arbejde videre ud fra – du er nu klar til Årshjulet. 

ÅRS-HJULET

Du ved nu, at koret er en del af noget større, du kender dine økonomiske og fysiske rammer, hvem du kan trække ind i et samarbejde og hvordan du kan rekruttere. 

Hvis der er flere kor i kirken, er det oplagt at tænke over, hvornår de skal deltage i gudstjenester og arrangementer sammen. 

At deltage flere kor sammen, er ikke kun utrolig givtigt for gudstjenesten, men også for sangerne - og dig. At mærke, at man som sanger er en del af noget større, mærke sammenhængskraften og suset, når flere kor synger sammen – og måske endda hygger sig bagefter, er uforglemmeligt. 

At kunne opleve nogen, der har mere erfaring – ha’ forbilleder, er motiverende. Og det skaber et fællesskab på tværs af kor og aldre. 

Når musikken spiller, er vi alle ét – vi bærer stemmerne sammen – uanset alder og niveau. Og det kan vi godt li’ :-)

Planlægning af kalender

Der er mange hensyn at tage, når der skal planlægges. Overordnet har kirken som regel flere kalendere, der skal passe sammen. Og dejligt er det, hvis der er nogen, der har det forkromede overblik. De fleste kirker har efterhånden et digitalt kalendersystem, og hvordan det bruges, er meget forskelligt. Ønskescenariet er, at der er et aktivitetsudvalg/musikudvalg, der planlægger i samarbejde med resten af kirkens grupper/fællesskaber og ansatte. 

For at komme godt og effektivt videre, er det en god ide at lave en overordnet oversigt over, hvornår korene deltager i KIRKENS ”Års-hjul” – det kunne f.eks. se ud som herunder:

                                                   

Hvornår synger korene med ved ”særlige” Højmesser

Når du har overblikket over, hvornår koret (eller de forskellige kor) skal medvirke til gudstjenester/arrangementer, kan du udarbejde en plan for koret (korene).

Årshjulets muligheder

Årshjulet er DIT personlige arbejdsredskab. Du bestemmer, hvad der er vigtigt for dig at ha’ med. Nedenfor ser du alle de muligheder jeg kan komme på – måske har du selv gode idéer til emner.

Brug det, der giver mening for dig – du kan altid forfine og tilpasse Årshjulet efter dine og korets ønsker og muligheder.

Lav en oversigt med årets 

        • Gudstjenester/koncerter/ arrangementer 

        • Du kan tilføje: 

               • Repertoireplaner/program 

               • Noder 

               • Lydfiler 

               • Links til andres optagelser af musikken 

               • Kalender

                       • Aftaler

                       • Mødetider

                       • Aftaler med andre? 

               • Hjælpere 

               • Forplejning 

               • Når du vælger repertoire, vær opmærksom på: 

                       • korets størrelse 

                       • korets formåen (sæt ikke ”barren” for højt!) 

                       • variation 

                                • a cappella/akk.

                                • Solfa?

                                • Tempi

                                • Stemninger

                                • sværhedsgrad

                                • Unisont/flerstemmigt 

                       • tema og årstid 

                       • ofte i samarbejde med præst, kirke- og kulturmedarb. eller andre…

Du kan DELE det hele med dine sangere/kolleger/forældre 
via dropboks, Google Drev, facebook og ?...

Dvs. du kan dele Årshjulet med et helt kor. Det er vigtigt, at du sørger for kontinuerlig opdatering af info. Til de større sangere, vil det være et godt redskab til styrkelse af kor-ansvar – at de selv skal tjekke aftaler, repertoire m.m. Måske er der nogen, der kan sørge for at opdatere aftaler…

Planlægning og forberedelse er roden til alt godt i dit korarbejde :-)

Du kan vælge at lave et STORT årshjul for HELE dit korarbejde, og derefter kan du lave et Årshjul for hvert enkelt kor – som du kan dele med dem. Se Årshjulet andetsted her.

 

Download artiklen som PDF her