Korlederdag og generalforsamling

Kom til Korlederdag og generalforsamling 14. januar

Så skal vi snart til det igen

I indkaldes hermed til generalforsamling i Korliv Aarhus Stiftskreds, søndag. d. 14. januar kl 17.00

Plan for dagen:
15.00 Ankomst og kaffe
15.15 Kristoffer Fynbo Thorning kommer og laver ICEBREAKERS
17.00 Generalforsamling
18.15 Festmiddag
19.45 Nodeudveksling
22.00 Vi har i samlet flok ryddet op og tager hjem

Sted:
Ellevang Kirke
Jellebakken 42
8240 Risskov

TILMELDINGSFRIST TIL FESTMIDDAG OG ICEBREAKER er 31. december
Til Brian, b_stenger_poulsen@hotmail.com
Pris for deltagelse 250,- kr - det er naturligvis både muligt og gratis blot at deltage i generalforsamlingen fra kl. 17.00

Indkaldelse til generalforsamling, jvf vedtægterne

Generalforsamling - DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af beretning fra kredsformanden.
3. Godkendelse af kredsens reviderede regnskab.
4. Forslag fra hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen og medlemmerne.
5. Valg af kredsbestyrelse. 
6. Behandling af forslag fra kredsen til repræsentantskabet/hovedbestyrelsen.
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt 2 stedfortrædere for disse.
8. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen, jvf. vedtægternes § 7. 9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Forslag til pkt. 4, 5, og 6 mailes til kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, altså søndag d. 31. december

 

søndag 14. jan. 2024
Kl. 15.00

søndag 14. jan. 2024
Kl. 22.00

Lokation
Ellevang Kirke

Pris for medlemmer
Pris for deltagelse 250,- kr - det er naturligvis både muligt og gratis blot at deltage i generalforsamlingen fra kl. 17.00