04 aug. 2023

Ungdomslederne tog over

KORLIVs Ungdomslederkursus blev afholdt dagene før Sommerskolen. Det var imponerende at se, hvordan de unge deltagere på ungdomslederkurset tog opgaven og læringen seriøst som stærke, ansvarlige og hjælpsomme ledere henover den efterfølgende sommerskole, fortæller Lone Marie Lundsgaard, præst og medlem af KORLIVs hovedbestyrelse, der for første gang deltog som kursusleder på både ungdomslederkurset og sommerskolen.

Af Lone Marie Lundsgaard

Det var fredag aften i juli, da jeg mødte op på KORLIVs Ungdomslederkursus på Løgumkloster Højskole sammen med kursusleder Anne Lise Quorning. Kort tid efter dukkede en flok unge mennesker op på højskolen. De skulle deltage i ungdomslederkurset og ankom i højt humør og tydeligvis med genkendelsens glæde over at se hinanden. Der var plads til en “ny” som mig i flokken, og jeg følte mig hurtig hjemme og i særdeles godt selskab.

Den gode leder

Samme aften kastede vi os ind i ungdomslederkurset med de første oplæg. Med godt humør og smil på læberne blev der diskuteret ud fra Anne Lises oplæg om og undervisning i at være “den gode leder”. Der var også plads til en åben debat om det svære ved at være leder, træde frem foran nye mennesker og være sig selv i det.

Indtag rummet

Netop det blev der taget fat i dagen efter, hvor vi fik besøg af skuespiller Camilla Bendix, som lærte de unge kunsten at indtage et rum, stå ved sig selv og være nærværende. Der var et klart ”før” og ”efter” Camillas besøg, hvor de unge mennesker voksede og turde være sig selv for andre. Det kunne bl.a. ses ved fredagens afslutningskoncert, hvor nogle af de unge tog rollen som konferencier, tog rummet og brugte dét de havde lært.

Ungdomslederene stod klar

Søndag ankom henved 80 unge korsangere, organister og korledere samt undervisere til højskolen. De unge der havde deltaget på ungdomslederkurset, havde ikke alene gjort højskolen klar til at modtage kursisterne. De stod også for selve modtagelsen og stod desuden hele ugen for ledelsen af sommerskolens fire hold, som kursusdeltagerne var inddelt i. Det betød, at vi som kursusledere gennem hele ugen stod for at give og få beskeder til og fra grupperne om sygdom el.lign. Men hver gruppe havde hele sommerskolen igennem en ungdomsleder på deres egen alder, som de kunne henvende sig til.

Plads til alle

Den sidste aften var der koncert i Løgumkloster Kirke, og bagefter havde vi lejrbål i haven. Her var det tydeligt, at ungdomslederne sørgede for, at der var plads til alle, og at alle kom med i fællessangen. Da kursisterne på sommerskolen rejste hjem igen, var det samme ungdomsledergruppe, der hjalp med at få højskolen ryddet op og fik lagt videoer op på FB- gruppen. Noget af det, der gjorde et stort indtryk var, da en af deltagerne pludselig blev nødt til at tage hjem, og ungdomslederne stod for at alle kunne skrive et kort til personen. I det hele taget viste ungdomslederkurset, hvor vigtigt det er at få nogle redskaber til at indgå i en lederrolle. Det skaber overskud og en sikkerhed på sig selv, som smittede af på både de øvrige ungdomsledere, på sommerskoledeltagerne og på os voksne kursusledere og undervisere. 

Flere nyheder

Kortools er live!
1. september åbnede Kortools. Kom og udforsk alle ressourcerne.
KORTOOLS åbningsworkshops i hele landet
Til september åbner KORLIV for 'Kortools' – korledernes digitale værktøjskasse. Det skal fejres med bobler og workshops i hele landet for alle korledere, organister, sangere og andre med interesse for korledelse og korliv.
Intensiv læring og varmt fællesskab på Sommerskolen
Det var en sommerskole fyldt med godt humør, hjælpsomhed og masser af musik, som Lone Marie Lundsgaard, præst og medlem af KORLIVs hovedbestyrelse, oplevede for første gang som deltagende kursusleder på sommerskolen.
Ungdomslederne tog over
KORLIVs Ungdomslederkursus blev afholdt dagene før Sommerskolen. Det var imponerende at se, hvor stærke, ansvarlige og hjælpsomme ledere der trådte frem, fortæller Lone Marie Lundsgaard.
;