12 mar. 2024

Positive takter og klare stemmer på KORLIVs årsmøde

Der var god stemning, spændende drøftelser og dejlig korsang på KORLIVs årsmøde, hvor en række nye ansigter blev valgt ind i hovedbestyrelsen.

Årsmøde2024

Historiens Hus og Odense Domkirkes lokaler var rammen om KORLIVs års- og repræsentantskabsmøde, hvor korledere og sanginteresserede fra hele landet mødte op til foredrag, workshop og drøftelse om organisationen. 

Efter en fælles-korsang lagde Alice Granum lagde ud med en beskrivelse af udviklingen af korlederuddannelsen gennem årene, og sluttede af med at lede den velsyngende sal gennem et nyt korværk af Mads Schang.

Nye ansigter i KORLIVs bestyrelse

Efter frokost, samtaler på kryds og tværs - og køb af udstillede noder fra Aarhus Musik - fortsatte repræsentantskabsmødet. Formanden fremlagde hovedbestyrelsens beretning, om vigtigheden af kommunikation på tværs af organisationen, da det styrker sammenhængskraften. Hun lagde vægt på kredsenes store arbejde med at holde korlivet i stærkt og levende med stævnerne til kor i alle aldre, og takkede for de mange frivillige kræfter, der lægges i at bevare kortraditionen i hele landet. Hun kom også ind på de forskellige projekter for korlivet, som KORLIVs udvalg og arbejdsgrupper står for. Fx er Norbusang, der er i Danmark i år, alene frivillige kræfter, ligesom forlagsudvalgets planlægning af udgivelser og andre projekter er det. De frivillige kræfter er grundlaget for at KORLIV kan eksistere. 

Derfor er det også positivt, at både nye og tidligere ansigter stiller op til hovedbestyrelsen, og ønsker, at være en del af det arbejde.

Severin Korsgaard, Dirigent for Herning Drengekor blev valgt ind i hovedbestyrelsen, ligesom Dorte Wittrup Winter, Præst, Brændekilde-Bellinge, der blev valgt ind som suppleant. Mie Korp, organist og korleder i Fredensborg Kirkerne, blev genvalgt i både hovedbestyrelse og forretningsudvalget under det konstituerende hovedbestyrelsesmøde. Derudover blev Carsten Seyer-Hansen godkendt som udpeget af hovedbestyrelsen. 

Umiddelbart før årsmødet overtog Martin Gade, rektor for Vestervig Kirkemusikskole, pladsen fra Hans Christian Hein. 

Nye ansigter i KORLIVs hovedbestyrelse

Norsk jerv og korkoncert i kirken

Eftermiddagen sluttede med drinks og dans, hvor korkonsulent Tine Ohrt førte alle igennem en norsk flerstemmig jerv med håndklap og benspænd. I mens konstituerede hovedbestyrelsen sig, inden de indgik i dansen.

Eftermiddagen var der koncert med Aarhus U, hvor Jonas Rasmussen brillierede med et eklektisk program med alt fra klassiske toner, jazzarrangementer, folkesange og mere eksperimenterende musik.

Alt i alt en rigtig god dag med kollegiale snakke, skønne korsange og inspirerende koncert. 

Tak til alle der deltog!

Flere nyheder

Bliv korleder for demensramte
Du kan nu tilmelde dig Sangens Hus' kursus for korledere i ledelse af demenskor. Kurset udbydes i samarbejde med Alzheimerforeningen og Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi på Aalborg Universitet.
Positive takter og klare stemmer på KORLIVs årsmøde
Der var god stemning, spændende drøftelser og dejlig korsang på KORLIVs årsmøde, hvor en række nye ansigter blev valgt ind i hovedbestyrelsen.
Syng for Håb og Handling i Odense
Kom og syng alle sange og korsatser til Håb & Handling til lancering af sanghæftet i Odense Domkirke d. 4. februar 2024 kl. 15.
Vær med til kæmpe korfest i Aarhus 2025
I 2025 åbner Aarhus dørene til en kæmpe korfest, når den 6. udgave af European Choir Games & Grand Prix of Nations indtager byen 28. juni – 6. juli 2025.
;