06 dec. 2023

Korkonsulent med stærk faglighed og gode sociale kompetencer søges!

KORLIV - folkekirkens kororganisation søger en fagligt dygtig korleder til stillingen som Korkonsulent på Sjælland, 10 timer om ugen. Korkonsulenten vejleder, inspirerer og skaber faglige fællesskaber blandt korledere på hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i tæt samarbejde med koordinator for korkonsulenterne, korkonsulenterne i Jylland og på Fyn samt KORLIVs sekretariat, stiftskredse og hovedbestyrelse.

Alberte Korlederlinj Web

Opgaver

Korkonsulentens opgave består i at være vejleder, sparringspartner og drivkraft i opbygning og udvikling af lokale kormiljøer i og udenfor kirkerne. Dette kan ske gennem samtaler med lokale korledere og besøg ved korprøver om emner såsom inspiration til korprøven, nyt repertoire eller konkrete problematikker i forhold til koret. Korkonsulenten er ligeledes en sparringspartner for menighedsråd, præster og andre medarbejdere omkring korarbejde i kirkerne og på uddannelsesinstitutioner. 

Korkonsulentteamet arbejder tæt sammen omkring udvikling, tilrettelæggelse og facilitering af KORLIVs kursustilbud og andre landsdækkende aktiviteter. Derudover indgår korkonsulenten i udvalg, arbejds- og projektgrupper, hvor det er relevant, samt er med til årsmøde og andre relevante møder.

Samarbejder

Korkonsulenten er tilknyttet Sjællands Kirkemusikskole og bidrager bl.a. med information om korarbejde og KORLIVs tilbud til nye studerende.

For KORLIVs stiftskredse i ØST fungerer korkonsulenten som sparringspartner omkring kredsenes aktiviteter i området. Korkonsulenten har og opsøger en bred viden om, hvad korlederne har behov og interesse for at dygtiggøre sig inden for, og kan selv indgå som instruktør i uddannelser eller kurser.

Korkonsulenten kommunikerer med KORLIVs medlemmer gennem fysiske møder, mails, samtaler over telefon og digitale platforme, samt nyhedsbreve og sociale medier.

Organisation

Organisatorisk fungerer korkonsulenterne som bindeled imellem KORLIVs medlemmer, stiftskredse, hovedbestyrelse og sekretariat. Korkonsulenterne er også bindeled til eksterne samarbejdspartnere såsom kirkemusikskoler, musikkonservatorier, Børnekorakademiet, Sangens Hus og andre interessenter.

Korkonsulenterne NORD, SYD og ØST arbejder tæt sammen, men har hver deres geografiske ansvarsområde og tilknytning til hver deres kirkemusikskole i Vestervig, Løgumkloster og Roskilde.

Kvalifikationer og kompetencer

Som korkonsulent er du:

 • højtuddannet og erfaren korleder med kendskab til og netværk i kormiljøet.
 • musikfagligt stærk og kan rådgive andre både i korledelsesfaglige emner, f.eks. repertoire, hørelære, pædagogik.
 • kororganisatorisk velorienteret og kan rådgive omkring rekruttering og fastholdelse i koret, relationer og samarbejder med forældre og andre institutioner
 • engageret i at styrke og udvikle sang og korsang i og udenfor folkekirken.

Vi lægger desuden vægt på, at du

 • har viden om og forståelse for kirkens traditioner, og i særdeleshed til kirkemusikken.
 • er empatisk og har flair for undervisning og pædagogik, samt en organisatorisk forståelse.
 • er en god kollega og en konstruktiv samarbejdspartner for korkonsulenterne, sekretariatet og hovedbestyrelsen.

Ansøgningsfrist

 • Ansøgningsfrist er d. 5. januar kl. 12.
 • Mail din ansøgning + cv til sekretariat@korliv.dk
 • Samtaler d. 15. januar + d. 17. januar.
 • Ansættelse fra 1. februar eller snarest derefter.
 • For yderligere information om stillingen: Kontakt sekretariatsleder Karen Bendix på tlf. 21793531.

 

Om KORLIV – folkekirkens kororganisation

KORLIV - folkekirkens kororganisation er landsorganisationen af børne-, ungdoms- og voksenkor i og udenfor folkekirken. Vi varetager korsangernes og korledernes interesser gennem bl.a. kurser, korstævner, nodeudgivelser, netværksgrupper og meget andet. KORLIV er en aktiv medspiller i det danske korarbejde i folkekirken, skoler og i forhold til at tilbyde børn, unge og voksne i hele Danmark et liv med sang og musik.

Læs mere om KORLIV på www.korliv.dk

Stillingsopslag til Korkonsulent Øst

Flere nyheder

Positive takter og klare stemmer på KORLIVs årsmøde
Der var god stemning, spændende drøftelser og dejlig korsang på KORLIVs årsmøde, hvor en række nye ansigter blev valgt ind i hovedbestyrelsen.
Syng for Håb og Handling i Odense
Kom og syng alle sange og korsatser til Håb & Handling til lancering af sanghæftet i Odense Domkirke d. 4. februar 2024 kl. 15.
Vær med til kæmpe korfest i Aarhus 2025
I 2025 åbner Aarhus dørene til en kæmpe korfest, når den 6. udgave af European Choir Games & Grand Prix of Nations indtager byen 28. juni – 6. juli 2025.
Korkonsulent med stærk faglighed og gode sociale kompetencer søges!
KORLIV - folkekirkens kororganisation søger en fagligt dygtig korleder til stillingen som Korkonsulent på Sjælland, 10 timer om ugen.
;