Legatoøvelse

Staldtip #6

Legatoøvelse

En øvelse hvor man træner korets vokalegalisering og legato ved først at fjerne konsonanterne og mærke hvor vokalerne ligger i munden. Dernæst prøver man at få vokalerne til at nærme sig hinanden, og til sidst sætter man igen konsonanterne på.