Intonation og klang i spirekoret

Man kan arbejde med intonation og klang i Spirekoret ved at styrke øret og opmærksomheden og bevidstheden om egen og andres lyd. Man udvikler teknikker, som siden skal bruges til en mere nuanceret indstilling til intonation og klang i det videre korarbejde.

Stil spørgsmål til aktiv lytning ved indstudering af sang eller under opvarmning:

• Er tonen høj eller lav?

• Lyder sangen trist eller glad?

• Er tonen/sangen kraftig eller svag?

• Er tonen lang eller kort?

• Har sangen lange eller korte fraser?

Udfør spørgsmålene, så kropsfornemmelsen er med:

Lav u-glissader og stop på en fermat, med en clusterakkord. Hvert barn sin tone. Børnene må gerne vise fermaten med hænderne, men korlederen styrer. Aftal at akkorden i næste forsøg skal ligge højt, vis med hænderne. Lav fermatakkorden dybt, vis med hænderne.

Den øvelse fremmer også barnets oplevelse af egen tone i forhold til gruppens tone. God øvelse for brummere.

Lad børnene på skift dirigere et ”bom” eller bof” og vise, om det skal være kraftigt eller svagt. Disse øvelser kan fint passes ind i opvarmningen.

Syng en rigtig glad sang meget trist, og en meget trist sang rigtig glad.

Lad kroppen vise humøret.

Gå evt. rundt i lokalet samtidigt.

Hvis koret har en sang, som oftest bliver til begejstret skrålen, så prøv at synge den, mens I går på tær, helt stille. Eller sid på stole og forestil jer at I er små bonsai træer, der synger.

• Stilhed

Der må gerne være helt stille indimellem. Man kan lytte til stilheden.

Lytteøvelse: Sid ned med lukkede øjne. Man skal lytte efter lyde uden for huset, inde i huset og i selve lokalet. Giv tid og sørg for at der er absolut ro. Bagefter åbner man øjnene og rækker hånden i vejret, hvis man vil fortælle om, hvad man har hørt. Vær forberedt på, at børn også i denne aldersgruppe faktisk har tinnitus, og derfor kan høre en lyd inde i hovedet. Godt samtaleemne om støj og råben i hverdagen.

Øv afslag så der bliver helt stille. Kan gøres på en enkelt tone. Træner også bevidstheden om, at dirigenten faktisk har en rolle. Børnene kan på skift være dirigenten.

Det indre øre kan trænes ved ”tunnelsang”. Korlederen dirigerer hvilke linjer i sangen, man skal synge for sig selv, uden lyd(toget kører ind i tunnelen)

Klangligt arbejde handler på dette alderstrin om at bevidstgøre, at man kan synge på mange måder. Man kan synge ”Stille nu” rigtig smukt og fint, som hvis man skulle ha lillesøster til at falde i søvn, men kan synge den som en heks, man kan være dronning, når man synger den, og man kan være meget lille, ”som om man lige er startet i børnehave.”

Et hit, når man lige er startet i 0´te klasse.

Download artiklen som PDF her