Polytonal opvarmning

Staldtip #24

Polytonal opvarmning

I denne opvarmningsøvelse tager man en velkendt øvelse/melodi og synger den på samme tid i to forskellige tonearter. Det er vildt god træning for øre og intonation. Kan bruges til de fleste øvelser, men jo mere velkendt og let, desto bedre.