Opvarmningsøvelser i forskellig ambitus

Staldtip #49

5 forskellige opvarmningsøvelser som starter fra én enkelt tone og bevæger sig op til langt over en oktav.