Tekstleg

Staldtip #32

Tekstleg

En leg med simple regler som er svær at gennemføre. Man tager udgangspunkt i en kendt tekst som fx ”Fadervor” og stiller sangerne i en cirkel. Legen går på tur, og hver sanger siger ét ord hver. Hvis nogen laver fejl, startes legen forfra. Andre idéer til tekster: Trosbekendelsen, salmevers, andre sangtekster.