Dynamisk dynamik

Staldtip #41

Ligesom man kan koreografere sin artikulation, kan man også koreografere sin dynamik. Sangerne står op, når det er forte, og sidder ned når det er piano. Man kan enten gøre dette ved at læse nodens dynamikker eller bede sangerne om at følge korlederens anviste dynamikker.