Diriger sammen med mig

Staldtip #11

Diriger sammen med mig

Denne øvelse giver korsangerne et indblik i hvad vi som dirigenter laver. Korsangerne lærer dels selv at dirigere, men lige så vigtigt hvad det er de skal kigge efter. Man kan eksperimentere med forskellige sange på repertoiret og gerne i forskellige taktarter.