1-5 i andre sammenhænge

Staldtip #27

1-5 i andre sammenhænge

Ligesom med 1 – 5 skalaen for dynamik kan man bruge 1 – 5 skalaen i alle mulige andre sammenhænge. ”Hvor smukt sang vi?”, ”Hvor godt kan vi denne sang udenad?”, ”Hvor glad er jeg i dag?” og ”hvor meget glæder du dig til næste koncert?” er alle spørgsmål, som korsangerne kan svare på ved at vise 1 – 5 fingre på hånden. Man kan bruge skalaen som et pædagogisk værktøj, hvis der er noget man vil have mere eller mindre af, men som er svært at forklare med ord.