Leg med toner

Kortools bidragsydere 2023: Musik for mange ører

Noderebus

Netop fordi tonerne har navne efter alfabetet, er det muligt at bruge dem som hemmeligt kodesprog. Lav rebusser med dine elever, og lad gerne eleverne selv finde på rebusserne - fx røverhistorier, eventyr eller vittigheder, som skrives i et nodesystem. De bogstaver, der kan skrives som node, skrives i nodesystemet. De øvrige bogstaver skrives over nodesystemet. Ord adskilles af en taktstreg. Lad eleverne arbejde individuelt, og lad dem efterfølgende løse hinandens rebusser. Når I har arbejdet med fortegn, kan ord med stavelserne "his", "fes", "ges" etc. skrives med fortegn

Melodibanko

Vælg, hvilken spilleplade I hver især vil bruge. Opråberen kopierer spillepladerne og klipper de små melodier ud. Opråberen vender en melodi og synger den - enten på no eller på solfa ud fra en vilkårlig starttone. De øvrige deltagere synger melodien som ekko. Derefter tjekkes pladen. Hvis en spiller har melodien, lægger han en brik på pladen. Sådan fortsætter I, indtil der er én eller flere, der har banko. Først spilles der om én række - op, ned eller diagonalt. Derefter spilles der om to rækker, og til sidst om hele pladen. 

Tryk på billedet for at downloade hele pdf'en.