Leg med funktionsharmonik

Kortools bidragsydere 2023: Musik for mange ører

Solfa som understemme

En god øvelse, som kan være med til at styrke elevernes fornemmelse for harmonikkens betydning i en sang, er at lade dem lave understemmer på solfa til simple melodier. Melodierne, du vælger, skal enten være bygget op omkring tonika og dominant eller - for de lidt mere øvede - tonika, subdominant og dominant. Brug melodier i dur, så understemmen kan synges på do (tonika), fa, (subdominant) og so, (dominant). Lær eleverne melodien unisont uden at spille akkorder til. Lad derefter eleverne finde frem til en brugbar understemme, der enten kun bygger på do og so, eller både på do, fa og so. Omtyd evt. understemmen til akkorder, så de efterfølgende kan høre det harmoniske forløb i melodien. Er vi fx i C-dur, omtydes do til C, fa til F og so til G. Når de har lavet øvelsen i dur, kan I lave øvelsen i mol. Her er la, tonika, re, subdominant og mi, dominant. 

Memory med funktioner

Kortene blandes og lægges med funktionerne nedad. I skal nu på skift vende to kort. Inden I vender kortet, siger spilleren til højre en toneart. Når kortene er vendt, skal den, der har tur, sige, hvilken akkord der hører til funktionen med udgangspunkt i den toneart, der er blevet sagt. Hvis de to kort er ens, får spilleren stikket, og turen går videre til den næste spiller. Sådan fortsætter I, til alle kortene er vendt. Den, der har flest stik til sidst, har vundet.

Tryk på billedet for at downloade hele pdf'en i fuld størrelse