Skoleafslutning

Introduktion – baggrund og tradition

Der ligger naturligvis ingen kirkelig tradition for at markere skolebørns afslutning for sommerferien med en gudstjeneste – og heller ikke nogen folkelig ditto. Den kunne imidlertid tage fat i det, som alle børn ved, der ved denne lejlighed ligger foran dem: halvanden måneds ferie med fritid, rejser, oplevelser og samvær med familie og venner.

En bibelsk association over disse stikord kunne pege på hvilen efter skabelsens syvende dag (1 Mos 2,1-3) og tematisere, at fritiden som noget velfortjent efter en arbejdsindsats har en stærk genklang i skabelsesberetningen. Det kunne understreges ved at fremhæve de deraf følgende bibelske forordninger om, at arbejde ikke var tilladt på hviledage – og at fritiden således ikke bare er noget, vi kan nyde, men noget, vi er ansvarlige for at holde. Derudover kunne man tematisere den forundring over skabelsen, som oplevelser i sommerens natur kan afstedkomme – og som den kommer til udtryk flere steder i Salmernes Bog (eksempelvis Sl 104,24-30). Man kunne også tale om naturen som det bekymringsløses rige og inddrage teksten om himlens fugle og markens liljer (Matt 6,24-34) eller overveje, hvad der egentlig menes med fortælling om den geskæftige og dagdriveren, også kendt som Martha og Maria (Luk 10,38-42).

En ikke direkte bibelsk association over begivenheden kunne være de fire elementer (jord, luft, vand og ild), som på en eller anden måde alle vil optræde i sommerens oplevelser, hvor end man befinder sig. Vil man knytte an her, er mulighederne mange i bibelsk sammenhæng: menneskets skabelse af jord (1 Mos 2,4b-7) med inddragelsen af livsånden og vandet som frugtbarhedskilde, Helligånden som et kraftigt vindstød (ApG 2,2-4) med inddragelse af ildtungerne, vandets betydning som dåbens indhold (Matt 28,18-20) med inddragelse af det universelle samt ilden som Guds åbenbaringsmåde (2 Mos 3,1-6). Jorden er det, vi dyrker og lever af. Luften er det, vi ånder hele tiden for ikke at dø. Vandet er det, vi drikker og renser os med. Ilden er den, vil varmes af og lyser op for os.

Frugtbarhed, livsopretholdelse, tilværelsesfundament, elementær behovsopfyldelse og engagement er nogle af de emner, som kunne tages op denne dag for at sige noget om, hvordan vores liv og dets rytme er – fra fysiske behov til forundring over skaberværket.

 

Bibeltekster

En række bibeltekster kan tjene til illustration af ovenstående tematikker

• 1 Mos 2,1-3

• 1 Mos 2,4b-7

• 1 Mos 6,1-9,17

• 2 Mos 3,1-6

• Sl 8

• Sl 104,24-30

• Matt 3,13-17

• Matt 6,24-34

• Matt 28,18-20

• Luk 10,38-42

• Joh 14,22-31

• ApG 2,2-4

• ApG 10,42-48a

 

Traditionsstof

Ferie - frihed - hvile: Skabelsens syvende dag

De fire elementer: bærer vidnesbyrd om Gud og Guds Ånd

• Jord

o Menneskets skabelse

o Frugtbar med vand

o Føde

o Fundament

• Luft

o Helligånden

o Åndedræt

o Vindstød

o Fri bevægelse

o Frihed

o At flyve

o Inspiration

• Vand

o Frugtbarhed

o Dåb

o Hav / ocean

o Kilde

o Legens element

o Farligt

• Ild

o At brænde for noget

o Ildtungerne

o Fællesskab om bålet

o Farligt

 

Salmer og sange

Fra Den Danske Salmebog

• 13: Måne og sol

• 17: Almægtige og kære Gud 17 (evt. anden oversættelse)

• 29: Spænd over os dit himmelsejl

 

Fra 100 salmer

• 813: Solen begynder at gløde

• 814: Denne morgens mulighed

• 865: Se ud og se Guds under

• 873: Usynlige, som ingen kan beskrive

 

Fra Kirkesangbogen

• 929: Giv mig en dag ved havet

• 930: Den bedste tid på året

 

Fra Højskolesangbogen(19. udg.)

• 24: Godmorgen, lille land

• 115: Noget om kraft

• 173: Jeg gik mig ud en sommerdag at høre

• 319: Idas sommervisa

• 347: Hvergang en sommer

 

Fra andre udgivelser

• Et jordbær smukt som aftensol (SDB)

• Vi tror på skaberen, Gud (SDB)

• Lyset er kommet (SK 12)

• Vinden ser vi ikke (SK 67)

• Hvem har skabt den varme sol (SK 89)

 

Korsatser

Ligestemmigt kor

• Det bedste jeg ved , Erik Sommer(Jeg vil male dagen lys, Folkeskolens Mu- siklærerforening) - SSA+klav.

• Du skal ikke tro det blir sommertid (Paraplyen, Folkeskolens Musiklærer- forening) - SS+klav.

• En solskinsdag (Vi synger i kor 2, Edi- tion Egtved) - unis.+inst.

• Feriebussen, M. Madsen (Gi’ din ven en knuser, Dansk Sang - unis.+bec.

• Freedom is coming (Paraplyen, Folke skolens Musiklærerforening - SSS+solo

• Himlens palet (Lyset skinner i mørket, Dansk Sang) unis.+klav.

• Hvem har malet himlen blå (Se og syng light, Dansk Sang) - kanon

• Lyse nætter (Sange for pigekor 1,

Wilhelm Hansen) - SSA

• De lyse nætter (Søren Birch- Tre for årssange, Kirkemusikforlaget)SSA

• Med sommerunderfulde fløjt

(Livstegn, Forum for Rytme i Kirken) – SA

• Solen begynder at gløde (Sommer i koret, ???) - SSA+klav.

• Sommer (P. Schønnemann, Syng med Pigekoret 1978, Edition Egtved) SSA+ klav.

 

Blandet kor

• Lyse nætter (arr. Line Groth, Korbo- gen(sange fra Højskolesangbogen), Forlaget Højskolerne – SATB+klav

 

Fysiske rammer

Kirken

Eventuelt en del udenfor

 

Samarbejdspartnere

Skoler

Skolernes musikhold

Lægfolks medvirken: lærerne

 

Andre kunstneriske udtryk

Litteratur og digte

• ‘Lyse nætter’ (Alberte)

Download artiklen som PDF her