Initiativ: Start små amatørkor!

af | 7. august 2018

Lad os prøve et eksperiment: Vi starter nogle nye amatørkor og sætter i bedste dogmestil en begrænsning på korstørrelsen: Vi vil kun være omkring 2 sangere i hver stemmegruppe!

Hvad mon der vil ske, når vi kun er omkring 2 sangere i hver stemmegruppe?:
– Lettere at opnå en god balance mellem herre- og damestemmer.
– Lettere at sammensætte et kor hvor sangernes niveau matcher hinanden.
– Vi har en mere sammenhængende musikoplevelse, fordi vi bedre hører de andre stemmegrupper.
– Lettere at arbejde med de musiske detaljer.
– Større chancer for at synge vores yndlingsmusik.
– Vi er mere “på” end når vi blot er en ud af mange i et stort kor.
– Vi kan eksperimentere musisk og “fejle” uden at “vælte” et stort kor.
– Mulighed for at blive gode i en fart.

Nogle praktiske fordele:
– Ikke strengt nødvendigt med en bestyrelse og stort øvelokale.
– Kan bruge en smartphone eller lignende til at uddele tonerne og akkompagnere.
– Flere muligheder for direktion: En af sangerne? Musikstuderende? Dirigentspire?
– Kan styrke de større kor ved at fungere som trænekor til en optagelsesprøve eller som et “kor i koret”.
– Gode chancer for fælles fodslaw omkring mødedag og -tid og andet praktisk.
– Mulighed for selv at bestemme, om vi sigter mod en koncert eller om vi synger i andre sammenhænge.
– Kan med sin enkle og fleksible natur blive et supplement til alt det gode arbejde der gøres for at udbrede sangen i Danmark.

Find et typenavn
For at folk kan finde sammen i små kor vil det være smart med en fælles betegnelse for denne type af kor. Vi har et forslag til en typebetegnelse: Nanokor.
Vi har taget initiativ til et kor i Aarhus med navnet “Nanokoret” og vi håber, at andre har lyst til at gøre noget lignende for at se, hvad der mon vil ske 🙂

nanokoret@outlook.dk

X
X