Udvalg og arbejdsgrupper

 

I Folkekirkens Ungdomskor er det medlemmerne, der tager initiativ til og er med til at realisere aktiviteterne ved at engagere sig i den lokale stiftskreds eller i hovedbestyrelsen. Det giver indflydelse for medlemmerne, og det sikrer forbindelsen til det konkrete korarbejde, som Folkekirkens Ungdomskor har til formål at støtte op om og styrke.

Udvalg og arbejdsgrupper nedsættes for et år ad gangen, ligesom der findes repræsentanter til de organisatoriske sammenhænge, hvor Folkekirkens Ungdomskor har plads i en bestyrelse eller en styregruppe eller en del af repræsentantskabet.

Oversigten over udvalg, arbejdsgrupper og repræsentationer for 2019-20 ser således ud – indtil videre, da der kan suppleres med yderligere medlemmer – også eksterne. Muligheden er altså for, at man som medlem kan søge hovedbestyrelsen om optagelse i et udvalg eller en arbejdsgruppe, der har ens særlige interesse, og hvor man gerne vil bidrage med en aktiv indsats.


UDVALG:

Biblioteksbestyrelse for Nodebiblioteket, Løgumkloster
Christiane Gammeltoft-Nielsen
Hans Christian Hein
Winni Kilsgaard
Kirsten Wind Retoft
Mads Djernes
Gitte Støvring Preussler
Helle D. Kjeldsen

Forretningsudvalg
Christiane Gammeltoft-Hansen
Anne-Kari Ferenczi
Mie Korp Sloth
Hanne Uhre Hansen

Forlagsudvalg
Ole Faurschou
Kirsten Buskbjerg Lübker
Lars Nielsen Sardemann

ARBEJDS- OG PROJEKTGRUPPER:

Arbejdsgruppe for Sommerskole
Anne Lise Quorning
Kristine Vad
Lotte Smith-Petersen
Stine Haveman Ryholt

Arbejdsgruppe for Kirke-skole-samarbejde, Børnenes Alsang i 2020
Anne-Kari Ferenczi
Hanne Korsgaard Sundbøll

Arbejdsgruppe for Korlederens digitale værktøjskasse 
Anne Lise Quorning
Mie Korp Sloth
Jytte Lundbak
Lotte Smith-Petersen
Kristine Vad

Arbejdsgruppe for Sangen har vinger
Anne Lise Quorning.

Arbejdsgruppe for Nordbusang
Anne Lise Quorning
Gitte Støvring Preussler
Thomas Halfdan Breck
Heidi Buch Klemmen

Projektgruppe, Strategi- og udviklingsarbejde
Christiane Gammeltoft-Hansen
Anne-Kari Ferenczi
Hanne Margrethe Tougaard
Mie Korp Sloth
Thomas Halfdan Breck

REPRÆSENTATIONER:

Foreningen Landskoret
Hanne M. Tougaard
Kirsten Buskbjerg Lübker

Børnekorakademiet
Anne-Kari Ferenczi

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS)
Vakant

Kirkemusikalsk kompetencecenter
Hans Christian Hein

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF)
Mie Korp Sloth

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
Vakant

Koralliancen
Anne-Kari Ferenczi

Musisk Center Askov
Vakant

Danske Kirkers Råd / Himmelske dage
Hanne Uhre Hansen

Spil Dansk
Anne-Kari Ferenczi.

Sangcenter København
Anne-Kari Ferenczi

Sangens Hus
Christiane Gammeltoft-Hansen

Musiklærerforeningen
Anne-Kari Ferenczi

 

Yderligere oplysning og formidling af kontakt: kommunikation@fuk.dk