Information om kor i en corona-tid

På denne side vil vi løbende samle al relevant information for dig, som overvejer hvornår og hvordan, det er muligt at drive korvirksomhed i en corona-tid.

(1. februar 2022) Fra i dag ophører samtlige restriktioner på kultur- og kirkeområderne. Der er således ikke længere krav om mundbind og coronapas, og man behøver heller ikke sætte informationsmateriale op ved lokaler og lokaliteter. Det er også slut med forsamlingslofter og afstandskrav. Myndighederne understreger dog, at der fortsat kan være situationer, hvor der er behov for smitteforebyggende tiltag fx ved indendørs arrangementer, hvor mange stående personer samles. Men tiltagene er frivillige og op til den enkelte arrangør.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside

Læs pressemeddelelsen fra Kulturministeriet

*

 

(17. december 2021) Fra søndag 19. december 2021 kl. 8 indføres der yderligere restriktioner, som kan have betydning for korlivet. Restriktionerne gælder til og med 16. januar 2021.

Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende skal holdes lukket for offentligheden. Det samme skal spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende. Desuden indføres der krav om mundbind for alle over 12 år i lokaler på kulturområdet, hvor der er offentlig adgang.

På Kirkeministeriets område kan ovenstående bl.a. betyde lukning af sognegårde. Desuden indføres igen et arealkrav, så der maksimalt må være 1 deltager pr. 2 kvm. gulvareal, hvis deltagerne sidder ned, og 1 deltager pr. 4 kvm gulvareal, hvis deltagerne står op. Endelig indføres der et krav om mundbind, som man dog kan tage af, når man sidder ned. Der er ingen restriktioner for sang. For gudstjenester 24. december indføres der særlige forholdsregler.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside (17. december 2021)

Læs nyheden fra Kirkeministeriet (17. december 2021)

Læs mere på www.kirke.dk

*

 

(10. december 2021) Fra denne dag kl. 16.00 begrænses indendørs koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende med over 50 stående tilskuere eller publikummer. Det vil være tilladt at kombinere stående og siddende publikummer, så der eksempelvis er 50 stående publikummer og et antal siddende publikummer. Forbuddet gælder indtil 7. januar 2022.

De nuværende krav om coronapas på kultur- og kirkeområdet (se nedenfor) forlænges ligeledes til 7. januar 2022.

Læs nyheden på Kulturministeriets hjemmeside

*

(29. november 2021) Fra og med i dag er loftet for kravet om coronapas sænket til 100 deltagere (indendørs) og 1000 deltagere (udendørs). Desuden gælder der fra 26. november 2001 et krav om, at folkekirkens arbejdsgivere, herunder menighedsrådene, skal pålægge de ansatte - herunder ansatte korledere - at kunne fremvise et gyldigt coronapas. Der er ikke i forbindelse med sang ikke indført krav om mundbind eller særlig afstand, sådan som det tidligere var tilfældet.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside (26. november 2021)

*

(15. november 2021) Fra torsdag den 11. november 2021 kategoriseres COVID-19 igen som en samfundskritisk sygdom - foreløbig for en periode på én måned. Samtidig indføres der krav om coronapas i forbindelse med større begivenheder. Disse defineres som 200 deltagere (indendørs) og 2000 deltagere (udendørs). Der er ikke krav om coronapas for børn under 15 år.

Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside (11. november 2021)

*

(11. august 2021) Fra lørdag 14. august 2021 ophæves alle arealkrav og anbefalinger om afstand i folkekirken og andre trossamfund. Det fremgår af en nyhed fra Kirkeministeriet. Udmeldingen, der kommer på baggrund af en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen, betyder også et farvel til anbefalingen om 2 meter mellem personer, når der synges.

Læs Kirkeministeriets nyhed (11. august 2021)

Sundhedsstyrelsens vejledning: COVID-19 - Forebyggelse af smittespredning version 6.0, august 2021

*

(29. juli 2021) Med virkning fra 1. august 2021 hæves forsamlingsforbuddet indendørs til 500 personer. Ved større forsamlinger er der krav om opdeling i sektioner samt coronapas.

Læs Kulturministeriets retningslinjer
Læs Kirkeministeriets retningslinjer (sidst revideret 2. juli 2021) her

*

(14. juni 2021) Den politiske aftale af 10. juni 2021 indebærer, at en række restriktioner lempes yderligere. Således hæves det såkaldt lille indendørs forsamlingsforbud til 250 personer pr. 1. juli 2021.

Læs aftalen her

*

(18. maj 2021). Med den seneste politiske aftale om genåbning tillades fra 21. maj 2021 foreningsaktiviteter – herunder sangaktiviteter - og uden aldersbegrænsning. Det indendørs forsamlingsloft løftes til 50 og det udendørs til 100. Der ændres dog ikke på de gældende afstands- og arealkrav. 

Læs den politiske aftale her

*

(6. maj 2021) Det er nu muligt at øve med kirkekor indendørs op til 25 personer plus den ansatte korleder og uden aldersgrænser. Det fremgår af de seneste opdaterede retningslinjer fra Kirkeministeriet. Man bør stadig sikre mindst 2 meters afstand mellem sangerne - med mindre de er i tæt kontakt dagligt.

"Menighedsaktiviteter som f.eks. babysalmesang, kirkekoncerter, foredrag m.v. skal overholde det
indendørs forsamlingsforbud på maksimalt 25 personer og det udendørs forsamlingsforbud på 75
personer ligesom lokalekravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal
overholdes", hedder det i retningslinjerne.

Dog opfordrer myndighederne stadig til, at man overvejer lokalt, om sang ved menighedsaktiviteter kan undlades eller minimeres, så længe der er risiko for smittespredning med corona/COVID-19.

Læs Kirkeministeriets retningslinjer fra 6. maj 2021 her

*

(6. maj 2021) Fra i dag hæves det generelle forsamlingsloft indendørs fra 10 til 25 personer og udendørs fra 50 til 75 personer. Ændringen er en følge af den politiske aftale om genåbning fra 15. april 2021.

Samtidig gør den nyeste politiske aftale fra 4. maj 2021 det muligt for "spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter" at genåbne "med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende."

Det er stadig ikke afklaret, hvad sidstnævnte betyder for større menighedsarrangementer i kirkerne.

(15. april 2021) Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021

(4. maj 2021) Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021

*

(21. april 2021) Kirkeministeriet er kommet med nye retningslinjer for sektorområdet folkekirken og andre trossamfund. Retningslinjerne udmønter den politiske aftale om genåbning fra 15. april 2021.

Det fremgår af de reviderede retningslinjer, at børnekor (op til 18 år) nu gerne må øve indendørs op til 10 personer inklusive korlederen (som gerne må være over 18 år). Afstandskravet (2 meter) og kvadratmeterkravet (4 m2 per person) skal stadig overholdes. Udendørs må man gerne øve op til 50 personer med en indbyrdes afstand på 2 meter.

Konkret hedder det, at:

"Det særlige forsamlingsforbud for foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år på maksimalt 25 personer gælder ikke for sangaktiviteter. Det vil sige, at indendørs sangaktiviteter som f.eks. børnekor skal overholde det generelle forsamlingsforbud på 10 personer. Det samme er tilfældet, hvis der som led i en anden aktivitet, f.eks. konfirmandundervisning, synges. I disse tilfælde skal forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes, mens der synges.

Udendørs sangaktiviteter for børn, unge og voksne skal overholde det udendørs forsamlingsforbud på 50 personer. Det vurderes, at man udendørs kan synge uden forhøjet risiko for smittespredning, hvis alle personer sidder/står med ansigtet i samme retning og det sikres, at der er 2 meters afstand mellem alle personer, der ikke til daglig er i tæt kontakt."

Kirkeministeriets retningslinjer (opdateret 21. april 2021)

*

(23. marts 2021) 21. maj 2021 bliver datoen, hvor der åbnes der op for indendørs fritids- og foreningsaktiviteter. Det fremgår af den aftale om genåbning af Danmark, som i går blev indgået af ni af Folketingets partier. For kulturaktiviteter med publikum (fx koncerter) er åbningsdatoen 6. maj 2021.

Genåbningen bliver med krav om coronapas for alle over 15 år, som dokumentation for at man enten er vaccineret, testet negativ eller har haft sygdommen. Der vil desuden stadig være retningslinjer, som skal forebygge smitte, fx kvadratmeterkrav, afstandskrav eller krav om mundbind. Kirkelivet er ikke specifikt nævnt i aftalen om genåbning.

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark (22. marts 2021)

Kirkerne ikke nævnt i genåbningsplan (kirke.dk - 23. marts 2021)

*

(22. marts 2021) Forsamlingsloftet for udendørs foreningsaktiviteter i organiseret regi er med virkning fra 22. marts 2021 hævet fra 25 til 50 personer. Reglen gælder for aktiviteter, der er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner - fx menighedsråd. Ændringen betyder også, at det er muligt at gennemføre udendørs gudstjenester med op til 50 personer med eller uden sang.

Retningslinjerne gør det muligt at arrangere et stævne eller lignende med flere end 50 deltagere, så længe der på intet tidspunkt er flere end 50 personer til stede samtidig. For øvrige udendørs aktiviteter er forsamlingsloftet blevet hævet fra 5 til 10 personer. Det indendørs forsamlingsloft er stadig 5 personer.

 

Påskegudstjenester i det fri med op til 50 deltagere (Folkekirken.dk - 22. marts 2021)

Kirkeministeriets retningslinjer (opdateret 22. marts 2021)

Kulturministeriets opdaterede retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter (17. marts 2021)

*

(5. marts 2021) Ifølge Kirkeministeriet kan aktiviteter, som arrangeres af menighedsrådet, afholdes udendørs for maksimalt 25 personer. For korene betyder det, at de kan øve og holde koncerter udendørs så længe udendørsretningslinjerne overholdes. Derimod er alt korarbejde i forbindelse med gudstjenester eller evt. konfirmandundervisning fortsat underlagt forsamlingsloftet på fem personer reglen – uanset om det er uden- eller indendørs i sognegårde og øvelokaler.

Flere må samles til kirkens udendørsaktiviteter (Folkekirken.dk - 5. marts 2021)

*

(2. marts 2021) Efter de nye retningslinjer om genåbning, som gælder fra 1. marts 2021, må man gerne synge i kor, hvis det foregår udendørs. Der må som udgangspunkt maksimalt være 5 personer til stede, men det er muligt at være op til 25 personer ved udendørs foreningsaktiviteter i organiseret regi. Loftet på 25 inkluderer alle personer til stede, herunder optrædende, publikum, dirigent, personale mv.

OBS: Vær dog opmærksom på, at Kirkeministeriets retningslinjer fra 7. januar 2021 stadig er gældende – og at det generelle forsamlingsloft her stadigvæk er 5 personer for udendørs aktiviteter i kirkeligt regi. Restriktionerne er med andre ord forskellige, alt efter om udendørs korvirksomhed er en kirkelig aktivitet eller en foreningsaktivitet i organiseret regi. Det er derfor en god idé at tage kontakt med jeres lokale menighedsråd, før en eventuel beslutning om at begynde korarbejdet udendørs med mere end fem deltagere.

Læs mere i Q&A på Kulturministeriets hjemmeside

Retningslinjerne for udendørs idræts- og foreningsliv (opdateret 26. februar 2021)

*

(25. februar 2021) Som led i genåbningen åbnes der på landsplan for udendørs kulturinstitutioner og udendørs forenings- og idrætsliv i organiseret regi, som det udtrykkes. Samtidig bliver forsamlingsloftet for disse aktiviteter øget fra 5 til 25. De nye regler træder i kraft 1. marts 2021 og gælder indtil videre til og med 5. april 2021.

Læs nyheden på Kulturministeriets hjemmeside (24. februar 2021)

Hele aftalen om genåbning mellem S, SF, R og EL (Justitsministeriet - 24. februar 2021)

*

(7. januar 2021) Kirkeministeriet har udsendt nye og strammere corona-retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund. Af særlig betydning for korene er, at kirken nu kun er undtaget fra forsamlingsloftet (som siden 6. januar 2021 er på fem personer), når det gælder gudstjenester og religiøse handlinger.

Alle andre indendørs aktiviteter - og herunder må regnes koraktiviteter i kirkens bygninger - skal derimod overholde forsamlingsloftet på fem personer. Der er ligeledes skærpede retningslinjer for arealet per person i kirken eller lokalet, som nu er hævet til 7,5 m2.

Kirkeministeriets nyhed om strammere corona-restriktioner (7. januar 2021)

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (opdateret 7. januar 2021)

(23. december 2020) Kirkeministeriet har i dag yderligere opdateret og skærpet retningslinjerne forud for årets julegudstjenester. Det sker som følge af, at sundhedsmyndighederne nu anbefaler, at julegudstjenesterne højst varer 30 minutter og opfordrer til, at de gennemføres helt uden sang.

Kirkeministeriets pressemeddelelse (23. december 2020)

Du kan finde de opdaterede retningslinjer her

*

(22. december 2020) Kirkeministeriet har den 21. december 2020 opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Opdateringen kommer, efter at ansatte i kirkerne de seneste uger har udtrykt bekymring over den øgede smitterisiko, der kunne være i forbindelse med julegudstjenesterne.

De nye retningslinjer skærper på en række punkter rammerne i forhold til tidligere - blandt andet med opfordring til at overveje at afholde dem udendørs og via live-streaming samt at forkorte varigheden til 45-50 minutter. Der er også en opfordring til at finde alternativer til fællessang, fx ved i stedet at afspille musik eller salmesang, vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund.

Kirkeministeriets pressemelding om de nye retningslinker (21. december 2020)

Læs de opdaterede retningslinjer her

*

(10. december 2020) Kirkeministeriet har 9. december 2020 revideret Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Der er kun sket få ændringer, som ikke har praktisk betydning for korlivet.

Læs Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (28. oktober 2020)

*

(18. november 2020) Nu havde vi lige vænnet os til at fortælle hinanden, at det er sundt at synge sammen. Så kom COVID-19 og vendte op og ned på billedet. Korsang blev pludselig også potentielt kritisk. Men hvad ved vi egentlig om risikoen?

Læs artiklen "Da korsang blev kritisk" (Kornyt nr. 2-2020)

*

(28. oktober 2020) Kirkeministeriet har opdateret sine retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund. Helt generelt gælder forsamlingsloftet på 10 personer ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over. Det fremgår af retningslinjerne.

Dog understreges det, at der stadig gælder særlige begrænsninger ved sang og andre aktiviteter med kraftig udånding, 'hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale', som det hedder. I de tilfælde gælder der et krav om 2 meters afstand mellem deltagerne og mindst 4 m2 pr person.

Læs Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (28. oktober 2020)

*

(26. oktober 2020) Der er etableret en COVID-19 pulje, som yder ekstraordinært tilskud til lokale foreninger indenfor amatørkulturen og det frivillige  kulturelle område. 

Formålet med puljen er at afhjælpe økonomiske konsekvenser af restriktioner eller aflyste aktiviteter. Puljen administreres af Dansk Folkeoplysning Samråd.

Læs om COVID-19 Kulturpuljen på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside

*

(26. oktober 2020) Fra denne dato træder der nye og skærpede retningslinjer i kraft. Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer og der indføres krav om mundbind på alle offentligt tilgængelige steder såsom museer, koncertsale og kulturhuse. Der er dog visse undtagelser, som kan have betydning for korenes mulighed for at øve og optræde:

For foreningsaktiviteter (uden overnatning) for børn og unge op til 21 år (inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis det er nødvendigt for aktiviteten - såsom en korleder) gælder fortsat et forsamlingsforbud på 50 personer. Ved arrangementer, hvor deltagere sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende må der fortsat være op til 500 personer til stede.

Helt generelt anbefales det, at man aflyser arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.

(2. oktober 2020) Sundhedsstyrelsen har opdateret de generelle retningslinjer for forebyggelse af COVID-19. Opdateringen skyldes, at man har fået mere viden bl.a. om, hvordan sygdommen smitter. Der er flere ændringer med relevans for korlivet - især i afsnittet om dråbesmitte, superspredning samt luftskifte og ventilation.

Det fremhæves, at bittesmå dråber med smitte (aerosoler) kan holde sig svævende i luften i op til en time og bevæge sig længere væk end 2 meter. Når man opholder sig indendørs, kan man derfor med fordel holde mange pauser (fx hver time), hvor lokalet tømmes for personer, og man lufter ud. Så bliver koncentrationen af aerosoler i luften mindre. Superspredning er situationer eller begivenheder, hvor én person smitter mange. Det kan ske mange steder, hvor mennesker samles. Sang nævnes i den forbindelse som en særlig risikofaktorer. Den generelle anbefaling om at holde to meter mellem personer ved sang og lignende er uændret.

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, Sundhedsstyrelsen, (2. oktober 2020)

*

(20. august 2020) Webinar om kor og corona: Folkekirkens Ungdomskor afholdt torsdag den 20. august 2020 sammen med fire andre foreninger et webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med musik og sang. På webinaret blev de seneste retningslinjer og den nyeste viden præsenteret af overlæge Lars Brandt fra Klinik for Musiksundhed ved OUH og overlæge Anne Kjerulf fra SSI, og der var mulighed for at stille spørgsmål. På grund af tekniske problemer blev Anne Kjerulfs indlæg optaget senere og klippet ind efterfølgende. 

Læs om baggrunden for webinaret

Se eller gense webinaret her: http://www.zoomlink.dk/coronawebinar/

*

(7. august 2020) Kulturministeriet har revideret retningslinjerne for genåbning af indendørs foreningsliv - den såkaldte fjerde fase af genåbningen. De gældende krav om 4 m2 areal per person og om 2 meter mellem deltagerne ved sang fastholdes, ligesom maksimums-grænsen for forsamlinger på 100 personer bibeholdes.

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (8. august 2020).

*

(10. juni 2020) Så kom endelig de særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge. Retningslinjerne er vigtige for Folkekirkens Ungdomskor, fordi de har indflydelse på, hvordan vores Sommerskole og U-Camp skal afvikles. Læs retningslinjerne her:

Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier (10. juni 2020)

*

(10. juni 2020) Retningslinjerne for genåbning af indendørs foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter er blevet opdateret med de nye tal for forsamlinger. Forsamlingsforbuddet er nu hævet til mere end 50 personer, og grænsen vil fra den 8. juli 2020 blive hævet til 100.

Retningslinjer for genåbning af indendørs foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter (10. juni 2020)

*

(20. maj 2020) En task force med repræsentanter for de folkekirkelige organisationer har lavet en tjekliste med overvejelser i forbindelse med genåbningen af folkekirkens korvirksomhed. Folkekirkens Ungdomskor har deltaget i arbejdet ved formand Christiane Gammeltoft-Hansen. Læs tjeklisten her:

Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed (20. maj 2020)

Tjeklisten lægger vægt på, man til enhver tid skal følge de generelle retningslinjer fra Kirkeministeriet og andre officielle instanser. Ifølge retningslinjerne er det tilladt at genoptage koraktiviteterne, hvis menighedsrådet vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Men fordi forholdene lokalt er meget forskellige - og kor er mindst lige så forskellige - så kan der også være forskellige muligheder for at genoptage koraktiviteten. Derfor understreges det i tjeklisten, at det altid skal afklares gennem en lokal dialog, hvordan retningslinjerne skal omsættes i praksis.

Herudover fokuserer tjeklisten på tre områder: 1) Behovsafklaring, 2) Fysiske rammer og 3) Hygiejne og andre forholdsregler ved korarbejde.

Afsnittet om behovsafklaring er særligt relevant for børne- og ungdomskorene. Der står nemlig, at det bør overvejes om et kor, som kun sjældent eller aldrig medvirker ved gudstjenester ud fra praktiske grunde og et ansvarlighedsprincip, skal udskyde egentlig koraktivitet. Og hvis man alligevel går i gang, bør man overveje om koraktiviteten kan afvikles i mindre hold i form af gruppeprøver og stemmeprøver, uanset at arealkravet giver mulighed for flere deltagere. Her er tjeklisten på linje med Kirkeministeriets forsigtige tilgang (se nedenfor).

Download hele tjeklisten som pdf

*

(17. maj 2020) Den 18. maj 2020 åbnede folkekirken igen op for sine aktiviteter. I følge retningslinjerne fra Kirkeministeriet kan vi nu igen - med de overvejelser der er nævnt i tjeklisten ovenfor - synge i kirkernes kor til korprøver i kirker, sognelokaler, menighedshuse og andre lokaler samt medvirke ved gudstjenester mv. Også selvom der er flere end 10 korsangere i koret. Kirkens egne aktiviteter indendørs er nemlig ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Man skal dog fortsat følge restriktionerne:

- Der skal være 2 meter mellem personer, der synger – altså også mellem korsangere.

- Der skal i lokalet være mindst 4 m2 pr. sanger. Så hvis man har f.eks. 100 m2, er der plads til 25 sangere.

- Man skal følge hygiejnereglerne, med rengøring, afspritning af overflader mv.

- Fælles salmebøger anbefaler man at skifte ud med kopieret materiale, så man ikke afsætter spor, der kan smitte videre.

Kirkeministeriet opfordrer samtidig til en forsigtig tilgang. For eksempel bør man overveje, om aktiviteterne eventuelt kan deles op i mindre hold, f.eks. med op til 10 deltagere. Samt om sang ved menighedsaktiviteter eventuelt kan undlades eller minimeres, så længe der er risiko for smittespredning med coronavirus.


Læs Kirkeministeriets retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre  trossamfund (17. maj 2020)

Om musik og sang hedder det i retningslinjerne: "Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, blæseinstrumenter m.v. gælder der særlige retningslinjer på grund af risikoen for spredning af aerosoler. Ved rituelle ceremonier som gudstjeneste, messe, fredagsbøn og religiøse handlinger m.v. bør der således sikres 2 meters afstand mellem deltagere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder ved f.eks. korsang og fællessang i forbindelse med øvrige menighedsaktiviteter. Det bør overvejes, om sang ved menighedsaktiviteter helt kan undlades, så længe der er risiko for smittespredning med coronavirus.

Det anbefales derudover, at

- musikere ikke deler instrumenter, og at instrumenterne, hvis de forefindes i bygningen/lokalet, rengøres før og efter anvendelsen i det omfang, det er muligt

- man har særlig opmærksomhed på om, og hvordan blæseinstrumenter kan anvendes;

- der opsættes fysisk barriere f.eks. plexiglasplade eller anden afskærmning, hvis der ikke kan sikres nødvendig afstand mellem sangere indbyrdes og mellem sangere og musikere."

*

Andre relevante links:

Læs også '7-corona-retningslinjer du skal huske i kirken' fra www.folkekirken.dk (18. maj 2020)

Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv (revideret 8. august 2020)

Sundhedsstyrelsens generelle råd til forebyggelse af smittespredning (opdateret 2. oktober 2020)

www.folkekirkenspersonale.dk med spørgsmål & svar vedrørende corona/covid-19

 

Læs på www.fuk.dk:

Stadig håb for Sommerskolen og U-Camp (13. maj 2020)

 

Siden opdateres løbende (sidst opdateret 26. oktober 2020)