Ny julesuite af Søren Birch

 

Nodeindstikket i KorNyt 2-2019 er første sats af en julesuite for lige stemmer og harpe af Søren Birch. Da lyset kom til verden er en suite for lige stemmer (SSA) og harpe og består af 11 satser. Har man ikke harpe til sin rådighed, kan harpestemmen udføres på klaver.

Søren Birch skriver om værket:

”Suiten falder overordnet i to dele: Advent og jul. Melodistoffet er bearbejdelser af ældre salmemelodier og nyskrevne melodier. Nogle af sangene stammer fra den finsk-svenske skolesangbog Piae Cantiones (fromme sange) fra 1500-tallet. Tekster­ne består af ældre og nyere danske salmetekster foruden bibelske og latinske tekster.

”Da lyset kom til verden” er en blanding af strofiske satser og gennemkomponerede satser, enkelte steder med diskant og mulighed for solo. Endelig er der et Intermezzo for harpe solo. Varigheden for det samlede værk er cirka 30 minutter. Satserne kan opføres i uddrag eller enkeltvis, f.eks. som motetter og kormusik i tiden omkring advent, jul, helligtrekonger og Mariæ bebudelse foruden De Ni Læsninger.

Julesuiten indledes med et Introitus, ”Veni, veni Emmanuel”, der bringes som indstik i oktober-nummeret af KorNyt (2019). Denne sats kan for eksempel anvendes til procession eller som Exitus.”

Julesuiten ”Da lyset kom til verden” udgives af Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Forlaget Mixtur. Den kan forudbestilles og købes hos Aarhus Musik www.noder.dk, Stormgade 48, 6700 Esbjerg.

Søren Birch: Da lyset kom til verden, FUK 148 (partitur) kr. 229/ FUK 148A (korstemme) kr. 79/FUK 148B (harpestemme). 20% rabat på korsæt.