Jubilæum 2017 - Lutherrosen

Lutherrosen – nye salmer og ny kormusik til reformationsjubilæet

I Folkekirkens Ungdomskor glæder vi os med udgivelsen af Lutherrosen over at kunne bidrage med nye salmer og ny kormusik til fejringen af reformationsjubilæet i 2017.

Lutherrosen er skabt til alle de sammenhænge, hvor man i kirken vil fejre reformationsjubilæet med sang og musik: til gudstjenester, koncerter, sangaftner og andre arrangementer i sognet.

Til Lutherrosen har en række af landets fremmeste salmedigtere og komponister skabt 17 nye salmer med nye melodier samt 25 motetter og korsatser skrevet dels over fem velkendte Luther-salmer, dels over de skriftsteder, Luther fremdrog som argument for lovsangen og musikken som en uomgængelig del af kirkens og det kristne menneskes liv.

Ligesom Luthers segl med den fembladede rose, der har givet udgivelsesprojektet navn, består Lutherrosen af fem dele:

  • Salmer med tekster og melodi
  • Melodisamling med koralsatser til salmerne
  • Ligestemmige korsatser
  • Korsatser for blandet kor
  • Essays med bidrag af projektets forfattere og komponister tillige med tre større artikler om Luthers forhold til musik, gudstjeneste og salmesang.

Salmeteksterne er stærke, poetiske nyfortolkninger af luthersk kristendom skrevet i et levende, nutidigt sprog. Det musikalske udtryk i salmemelodierne spænder vidt – fra det let rytmiske og iørefaldende til det mere udfordrende. Der er tostemmige korsatser til begynderkoret og såvel lettilgængelige som mere krævende tre- og firestemmige korsatser til både ligestemmige og blandede ungdoms- og voksenkor.

Lutherrosen kan således bruges i mange sammenhænge og til forskellige formål, og vi håber på den baggrund, at Lutherrosen vil komme alle i kirken til gode: menighed, sangere, organister, korledere og præster i en fælles fejring af reformationsjubilæet og i en fortsat udfoldelse af den tradition for salme- og korsang, der i femhundrede år har været en del af vores gudstjeneste- og kirkeliv.

Lutherrosen er støttet af Præsidiet for Reformationsfejringen i Danmark og udgives på forlaget Mixtur.

De enkelte dele udkommer i perioden fra september 2016 til januar 2017.

Lutherrosen udgives på forlaget Mixtur i smukt layoutede udgaver.

De enkelte dele udkommer i perioden fra september 2016 til januar 2017.

Køb og bestil Lutherrosen hos Aarhus Musik:
https://www.noder.dk/catalogsearch/result/?q=Lutherrosen
– eller benyt bestillingssedlen her: Lutherrosen-bestillingsseddel (PDF)

Læs om den store udgivelsesfest her.

Læs om inspirationsdagene her.

Læs om de mange korstævner her.

Læs vores inspirationskatalog her.