Lykønskninger i anledning af Folkekirkens Ungdomskors 50-års jubilæum


”Djævelen er ikke rigtig vel til mode, når man synger, sagde Luther. Fra den gamle reformator til dagens folkekirke løber en rød tråd af sang og musik som en uundværlig del af dansk kirkeliv. Det er derfor en stor glæde at ønske Folkekirkens Ungdomskor tillykke med 50 års-jubilæet. Selv om 50 år ikke er nogen alder i forhold til den reformatoriske gudstjenestes tilstedeværelse i Danmark, så har Folkekirkens Ungdomskor som den største danske kororganisation udviklet sig til i dag at være et både kirkeligt, folkeligt og kulturelt fyrtårn, som vi dårligt kan undvære.”
Mette Bock
Kirkeminister


”FUK er langt den største kororganisation i AKKS, og vi hilser jer som venner, kolleger og med-musikmennesker. Kirkekor er en tradition, som lever og fornys, og som er en vigtig del af gudstjenestelivet. De er også steder for dannelse og oplysning uden for de formelle læringssteder samt spiresteder for talenter fra barndommen. At synge i kor er at deltage aktivt i et fællesskab omkring kunstnerisk aktivitet.”
Villy Dall
Formand for Amatørernes Kunst & Kultur Samråd


”Igennem 50 år har FUK ihærdigt arbejdet for at børn og unge mennesker over hele landet er blevet beriget med store musikalske og sanglige oplevelser.  Oplevelser som de har taget med sig resten af livet. FUK har med sine mange værkbestillinger gennem årene været med til at udvikle vokalmusikken – og komponisterne. For mit eget vedkommende var det netop en FUK- bestilling i 1991 som for alvor satte gang i min komponistvirksomhed.
Både i rollen som komponist og dirigent har mange af mine gode musikoplevelser været sammen med FUK, og jeg ønsker stort tillykke og held og lykke med de næste 50 år.”  
Michael Bojesen
Formand for Statens Kunstfond


”Sang og musik er en meget væsentlig del af det, vi er sammen om i folkekirken. Folkekirkens Ungdomskor har gennem de sidste 50 år været en væsentlig og positiv bidragyder til at udvikle det fællesskab, som korarbejde giver mulighed for. Det gælder både for de mange menighedsråd, som prioriterer det lokale korarbejde, og i de mange sammenhænge, hvor vi oplever samarbejdet mellem kor på tværs af sogne og landsdele. Landsforeningen af Menighedsråd håber, at FUK fortsat vil holde sig ung og bidrage til fornyelse af folkekirken – også selvom foreningen runder 50 år. Hjertelig tillykke med jubilæet.”
Søren Abildgaard
Formand for Landsforeningen af Menighedsråd


”Hjertelig tillykke med jubilæet og tak til FUK for at have tilvejebragt så megen kirkemusik af høj kvalitet for børne- og ungdomskor gennem årene. To generationer er blevet præget for livet af den musikalske dannelse og de menneskelige relationer de har fået gennem FUK. Tak til alle der viderefører dette vigtige arbejde.”
Karin Schmidt Andersen
Formand for Dansk Organist og Kantor Samfund


”Kære Folkekirkens Ungdomskor. Tak for jeres store indsats for at udbrede korsangen blandt børn og unge i hele landet. Det er en gave for folkekirken, at I holder skuden så sikkert i vandet. Hjerteligt tillykke med fødselsdagen!”
Peter Skov-Jakobsen
Biskop i Københavns Stift


”Tillykke til Folkekirkens Ungdomskor med det flotte jubilæum – Tillykke til Folkekirken med FUK’s rammesætning for et stort, vigtigt og vægtigt musikalsk arbejde – Tillykke til Ungdommen (og alle vi andre) med FUK’s smittende engagement, der på alle måder medvirker til at bringe musikken videre til høj som lav, ung som gammel.”
Ole Brinth
Rektor for Sjællands Kirkemusikskole.


”1968 var et begivenhedsrigt år, hvor ungdommen i store dele af den vestlige verden markerede sig, ikke mindst med en musik som var ny, og som vendte op og ned på mange ting. Det er herligt at tænke på, at det netop var samme år, at en kreds af mennesker inden for Den Danske Folkekirke ønskede at inddrage unge mennesker i kirkens musikalske aktiviteter. Og jeg selv havde den glæde at være med fra dag et og i en årrække frem. Modtag mine varmeste lykønskninger med de 50 år.”
Per Günther, 
Tidligere medlem af FUK's første bestyrelse


”Folkekirkens Ungdomskor er en af folkekirkens vigtigste organisationer, og har i sin struktur indbygget sin egen fødekæde af kommende præster, kirkemusikere, kirkegængere og sangere til det øvrige samfundsliv. Tillykke til FUK og tillykke til de fremragende og flittige korledere, som igennem nu foreløbigt 50 år har været med til at skabe mulighed for at børn og unge kan færdes hjemmevant i folkekirkens gudstjenester og kirkerum.”
Mads Bille
Dirigent for FUK-koret
Herning Kirkes Drengekor


”Korarbejdet for børn og unge i folkekirken er et vigtigt arbejde, hvor nye generationer gøres fortrolige med gudstjenesten, den danske salmeskat og vores kirkemusikalske tradition. Et vigtigt arbejde hvor børn og unge også mødes med evangeliets budskab og får lov til at udtrykke det i sand sangglæde. Det er der grund til at ønske tillykke med.”
Per Bucholdt Andreasen
Formand for Præsteforeningen


”Et stort, varmt og hjerteligt tillykke skal lyde fra Foreningen Danske Korledere, som jo blot er en 22-årig yngling i sammenligning. Folkekirkens Ungdomskor er en vigtig brik i det danske korliv med et stort ansvar for rekruttering, motivering og fastholdelse af børn og unges kærlighed til sang og samvær i kor. Vi har nydt at følge aktiviteterne i FUK gennem alle årene og sat stor pris på vort samarbejde, som naturligvis bør og skal fortsætte.”
Niels Græsholm
Formand - Danske Korledere


”Sangen har så mange flere kvaliteter end bare det at formidle poesi og melodi. Der opstår et helt særligt fællesskab omkring sang. Markeringen af 50-års jubilæet for Folkekirkens Ungdomskor er ikke blot anledning til festligholdelse af en god og vigtig folkeoplysende organisation, men også en anledning til at fejre den betydning vores sangskat og kor har for de folkelige fællesskaber. Stort tillykke med jubilæet!”
Per Paludan Hansen
Formand - Dansk Folkeoplysnings Samråd