Jubilæumsværk

Som del af FUK’s store 50 års jubilæumsfejring blev der bestilt et nyt værk – I kor med alle engle. Som titlen lader ane, er det kormusik til Allehelgen, komponeret af organist Jakob Stevns-Lorentzen over teksterne af salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen. I samarbejde med formand for Folkekirkens Ungdomskor biskop Marianne Christiansen udarbejdedes liturgien til en musikgudstjeneste, der også omfatter salmer for Den Danske Salmebog.

Korværket er af en varighed på i alt 30-45 minutter, og tanken er, at det skal kunne synges af alle i Folkekirkens Ungdomskor – lige fra de mindste spirer til kirkernes voksenkor. Værket vil blev opført i forbindelse med Landsstævnet i Københavns Domkirke tirsdag den 16.10.18, og ved stævner og koncerter over hele landet lørdag den 10.11.18.

I kor med alle engle var en festlig markering af det, der har været formålet med Folkekirkens Ungdomskor fra begyndelsen: at medvirke til fremme og højnelse af dansk kirkekortradition – og, som det i dag er tilføjet vedtægterne: at styrke sangen til almen dannelse og til glæde for det enkelte menneske, menigheden og samfundet.

Som et korværk til Allehelgen skal værket skabe rammer for og give musik og poetisk sprog til en tolkning af død, sorg og savn, der spiller en stor og ofte overset rolle i børn og unges liv – en tolkning, der også rummer lys og håb. Barnet og den unge vil i værket møde ny kirkemusik af høj, kunstnerisk kvalitet i en tilgængelig musikalsk og erfaringsnær sproglig form og få mulighed for at opleve – som sanger og som deltager i en musikgudstjeneste – hvordan sangen åbner for fællesskabet imellem mennesker.

Lyt til en liveoptagelse af satsen Saligprisningerne fra kantaten indsunget af piger fra Holmens Vokalensemble med David Bendix Nielsen ved orglet under ledelse af Jakob Stevns-Lorentzen her (MP3) 

Lyt til uropførelsen af hele værket ved Folkekirkens Ungdomskors jubilæumsgudstjeneste tirsdag den 16. oktober 2018 her.

I kor med alle engle er udgivet i FUK-serien på Forlaget Mixtur. Værket kan købes for hhv. kr. 249,- (partitur) og kr. 89,- (korpartitur) her og her


Læs forord til udgivelsen I kor med alle engle her (PDF)
Se indholdsfortegnelse til I kor med alle engle her (PDF)
Se forslag til højmesse til I kor med alle engle her (PDF)
Tekstark til menighed, må kopieres, I kor med alle engle (PDF)
Se sats nr. 10 ”Så skrøbelig” fra ”I kor med alle engle” her (PDF)