Folkekirkens Ungdomskors 50-års jubilæum i 2018

Den 11. november 2018 fyldte Folkekirkens Ungdomskor 50 år – og det blev fejret, så det gav genlyd over hele landet!

JUBILÆUMSKATALOG 1968-2018
I marts 2018 udkom ”Jubilæumskatalog 1968-2018”, der indeholder en komplet liste over udgivelser i Folkekirkens Ungdomskors regi fra 1968 til 2018 samt en oversigt over værker komponeret til særlige lejligheder i Folkekirkens Ungdomskor, såsom Landsstævne, jubilæum, årsmøde m.m. I Jubilæumskataloget indgår også en historisk artikel om Folkekirkens Ungdomskors nodeudgivelser og en præsentation af Nodebiblioteket. Kataloget er tænkt som et historisk dokument, der giver overblik og viser hvor stort et arbejde, der gennem alle årene er lagt i at udgive musik for kor, og som en inspiration til det videre korarbejde, hvor glemte skatte kan få nyt liv.

JUBILÆUMSKORNYT
Rigtig mange mennesker har de seneste 50 år på den ene eller anden måde været i forbindelse med Folkekirkens Ungdomskor: sangere og korledere, korforældre, organister, præster og andre aktive i og omkring kirkerne landet over. Der er nogen, der lige har været indenom at vende – og der er andre, der har haft bærende betydning for arbejdet med kirkens børne- og ungdomskor. Det betyder, at der er mange historier at fortælle, og i jubilæumsåret blev de historier formidlet på forskellig vis – bl.a. igennem udgivelsen af et JubilæumsKorNyt, hvor historien om Folkekirkens Ungdomskors første 50 år bliver fortalt.
Vi har en del skriftligt materiale, men historien bliver først levende, når den bliver fortalt igennem konkrete erindringer om bestemte begivenheder, mennesker og oplevelser. Derfor rummer JubilæumsKorNyt også personlige beretninger fra folk, der har eller har haft en særlig tilknytning til FUK gennem årene. 

LANDSSTÆVNE OG JUBILÆUMSGUDSTJENESTE I EFTERÅRSFERIEN 2018
For første gang blev Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne afholdt i København. Det skete fra lørdag den 13. oktober – onsdag den 17. oktober 2018 under titlen: I kor med alle engle. Det musikalske omdrejningspunkt var Lisbeth Smedegaard Andersens og Jakob Lorentzens store jubilæumsværk af samme navn, der uropførtes ved en jubilæumsgudstjeneste i Københavns Domkirke tirsdag den 16. oktober kl. 16.00. De deltagende kor kom også ud og medvirker i pop-up koncerter i Frederiksberg Centret, Amager Centret og på Københavns Hovedbanegård og ved højmesser andre steder i Københavnsområdet.
Landsstævnet kunne finde sted takket være støtte fra Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, Toyota-Fonden, Lemvigh-Müller Fonden, Jubilæumsfonden af 12/8 1973, Ole Kirk's Fond, Tuborg Fondet og Nordea-fonden.

EN SANG OM AT SYNGE, VINDER AF SANGKONKURRENCE
Vinderen af Folkekirkens Ungdomskors konkurrence 2018 blev Niels Johansen med sangen Og Gud sang. Niels Johansen er cand.theol., forfatter, foredragsholder og forhenværende sognepræst. Opdraget var, at sangen ”skulle kunne synges af børn, unge og gamle i kirken og i skolen som en fællessang om alt det, som sangen er og kan være – både for den enkelte og for fællesskabet”. Sangen er nu sat i musik af Phillip Faber i flere versioner, så den vil kunne synges af kor på alle niveauer, med og uden akkompagnement. Sangen er udgivet på Forlaget Mixtur i foråret og kan købes på www.noder.dk. Desuden ligger den her på www.fuk.dk, tilgængelig for alle.

JUBILÆUM I HELE LANDET – LOKALT OG REGIONALT
50-års-jubilæet blev markeret med koraktiviteter rundt i de lokale FUK-kredse i hele landet. Alle stiftskredse arrangerede inspirerende stævner og koncerter. 

PASSION FOR AT SYNGE – VIDEOER
fire små stemningsfulde videoer fortæller korglade børn og unge om deres passion for at synge i kor, og om hvorfor korsangen er noget særligt for dem. Der er videoer med spirekor, pigekor, drengekor og voksenkor – alle medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor. I videoerne høres brudstykker af kormusik med klip fra prøver mv. Videoerne kan ses her på Folkekirkens Ungdomskors hjemmeside.

NORDISK KIRKESANGSFEST PÅ FYN I MAJ
I Kristi Himmelfartsdagene den 9. – 13. maj 2018 var Folkekirkens Ungdomskor vært for den traditionsrige nordiske korbegivenhed Nordisk Kirkesangsfest, NKSF18, for voksenkor. Og FUK benyttede lejligheden til at dele jubilæumsfejringen med de nordiske venner. Odense og Fyn var rammen for festen, hvor der deltog kor fra hele Norden - i Odense Koncerthus, Odense Domkirke og ved gudstjenester rundt i kirker på Fyn Kristi Himmelfartsdag. På programmet var bl.a. fællesværket Symfonisk salme II, komponeret af musiker og komponist Povl Christian Balslev. Et værk, som sammenkæder kendte og elskede salmer fra deltagerlandene.

FUK-SANGEN PÅ VIDEO
”Ja, vi siger FUK!” Sådan lyder omkvædet i Folkekirkens Ungdomskors (FUK) sang fra 2009, FUK-sangen! Sangen er skrevet af Thomas Lennert og har siden floreret på bl.a. FUK’s sommerskoler og landsstævner samt lokalt rundt i landets kirker på korlederes eget initiativ. I anledning af FUK’s 50-års jubilæum i år har vi fået indspillet sangen og håber herigennem at kunne udbrede kendskabet til vores kororganisation. FUK er nemlig både klassisk kor og kirkeklokker samt rock og raske rumbarytmer – vi er en bred organisation som favner hele folkekirkens korliv. Sangen må synges af alle, alle steder og til alle tider! Der ligger noder til fri afbenyttelse her på FUK’s hjemmeside, hvor man også kan se videoen.